Nyhetsarkiv

 

Löneökningstakten tilltar, men reallönerna faller

Pressmeddelande

Genomsnittslönen ökade med 2,5 procent i april jämfört med april förra året. Samtidigt minskade reallönerna med 3,9 procent.

Hur stor är löneskillnaden mellan kvinnor och män?

Pressmeddelande

Medlingsinstitutets årliga rapport om löneskillnaden mellan kvinnor och män presenteras vid en pressträff i morgon tisdag den 21 juni klockan 9.

Hur har löneskillnaden mellan kvinnor och män utvecklats?

Pressmeddelande

Medlingsinstitutets årliga rapport om löneskillnaden mellan kvinnor och män presenteras vid en pressträff tisdagen den 21 juni klockan 9.

Medlare utsedda i pilotkonflikt

Pressmeddelande

Medlingsinstitutet har i dag utsett Jan Sjölin, Claes Stråth och Cecilia Fahlberg Pihlgren att medla i tvisten mellan Svensk Pilotförening och Scandinavian Airlines System Denmark-Norway-Sweden (SAS)/Svenska Flygbranschen om ett nytt kollektivavtal.

Löneökningarna dämpades tillfälligt

Pressmeddelande

Genomsnittslönen ökade med 2 procent det första kvartalet i år jämfört med samma period förra året. Det visar ny statistik från Medlingsinstitutet.

Medling om krav på kollektivavtal med butik i Borås

Pressmeddelande

Handelsanställdas förbund kräver kollektivavtal med Reservdelar i Borås AB och varslar om strejk och blockad. Medlingsinstitutets faste medlare Karl Glimnell handlägger ärendet.

Reallönerna utvecklas fortsatt negativt

Pressmeddelande

Genomsnittslönen ökade med 1,9 procent i februari jämfört med februari förra året. Reallönerna minskade därmed med 2,6 procent. Det visar ny konjunkturlönestatistik från Medlingsinstitutet.

Medlingen utvidgas på kyrkans område

Pressmeddelande

På begäran av parterna har Medlingsinstitutet i dag beslutat om medling i tvisterna om nya kollektivavtal mellan Svenska kyrkans arbetsgivarorganisation och de fackliga organisationer som företräder tjänstemännen och akademikerna inom Svenska kyrkan.

Medlare utsedda efter strejkhot i kyrkan

Pressmeddelande

Medlingsinstitutet har i dag utsett Robert Schön, Ronny Wenngren och Anders Norberg att medla i arbetstvisten mellan Svenska Kommunalarbetareförbundet och Svenska kyrkans arbetsgivarorganisation i förhandlingar om nytt kollektivavtal.

Medling om krav på kollektivavtal med företag

Pressmeddelande

Svenska Elektrikerförbundet kräver kollektivavtal med N.O Allservice i Arlandastad och varslar om strejk och blockad. Medlingsinstitutets faste medlare Kurt Eriksson handlägger ärendet.

Reallönerna sjunker snabbt

Pressmeddelande

Reallönen för en genomsnittlig löntagare minskade med 2,2 procent i december jämfört med samma period förra året. Reallönetillväxten för hela 2021 slutar ändå lite positivt på 0,3 procent. Det visar ny konjunkturlönestatistik från Medlingsinstitutet.

Den svenska modellen levererade under 2021

Den svenska modellen levererade under 2021

Pressmeddelande

2021 blev ett lugnt år på den svenska arbetsmarknaden. Inga arbetsdagar gick förlorade på grund av stridsåtgärder i förbundsförhandlingar. I lokala förhandlingar bröt stridsåtgärder ut i två tvister, vilket slutade med sammanlagt elva förlorade arbetsdagar. Det visar Medlingsinstitutets årsrapport.

Pressinbjudan: LAS, minimilöner och den svenska modellen

Pressinbjudan: LAS, minimilöner och den svenska modellen

Pressmeddelande

Den 24 februari 2022 arrangerar Medlingsinstitutet en digital konferens om LAS, minimilöner och den svenska modellen. Konferensen sänds på YouTube. Ingen föranmälan krävs.

Reallönerna pressas nedåt

Pressmeddelande

Snabbt stigande konsumentpriser och ovanligt lång tid mellan löneökningarna bidrog till en negativ reallöneutveckling i november 2021. Det visar ny konjunkturlönestatistik från Medlingsinstitutet.

Löneutvecklingen till och med oktober 2021

Pressmeddelande

Löneökningstakten för oktober månad var 2,6 procent i hela ekonomin enligt den preliminära statistiken. När statistiken blir definitiv väntas en ökning på 2,9 procent. Med hänsyn tagen till prisutvecklingen innebar det den andra månaden i rad med avstannad reallönetillväxt.

Löneutvecklingen till och med september 2021

Pressmeddelande

Löneökningstakten för september månad var 2,6 procent i hela ekonomin enligt den preliminära statistiken. När statistiken blir definitiv väntas en ökning på 2,9 procent. Med hänsyn tagen till prisutvecklingen innebar det att reallönetillväxten stannade av i september.

Medling om krav på kollektivavtal med elföretag

Pressmeddelande

Svenska Elektrikerförbundet kräver kollektivavtal med Lisö El & Ljusdesign i Ösmo och varslar om strejk. Medlingsinstitutets faste medlare Kurt Eriksson handlägger ärendet.

Löneutvecklingen till och med augusti 2021

Pressmeddelande

Under månaderna januari till och med augusti ökade lönerna i Sverige med 2,7 procent jämfört med samma period i fjol, enligt preliminär statistik från Medlingsinstitutet.

Medlingsinstitutets konferens om samhällsekonomi och lönebildning

Pressmeddelande

På fredag 22 oktober klockan 10-11:30 sänder Medlingsinstitutet sin årliga webbkonferens om samhällsekonomiska förutsättningar för lönebildningen på sin Youtube-kanal.

Medling om varsel mot solpanelsföretag

Pressmeddelande

Svenska Elektrikerförbundet kräver kollektivavtal med solpanelsföretaget Svenska solpanelmontage i Göteborg och varslar om strejk. Medlingsinstitutets faste medlare Karl Glimnell handlägger tvisten.

Löneutvecklingen till och med juli 2021

Pressmeddelande

Under månaderna januari till och med juli ökade lönerna i Sverige med 2,8 procent jämfört med samma period i fjol, enligt preliminär statistik.

Löneutvecklingen första halvåret 2021

Pressmeddelande

Under första halvåret i år ökade lönerna i Sverige med 2,7 procent jämfört med samma period i fjol, enligt preliminär statistik.

Löneutvecklingen till och med april 2021

Pressmeddelande

Lönerna i Sverige ökade med i genomsnitt 2,4 procent under årets första fyra månader, jämfört med motsvarande period 2020, enligt preliminär statistik. Även löneökningstakten för enbart april månad uppgick till 2,4 procent.

Löneskillnaden mellan kvinnor och män fortsätter minska

Pressmeddelande

Löneskillnaden mellan kvinnor och män har minskat varje år sedan 2007. Medlingsinstitutets årliga rapport visar att skillnaden var 9,8 procent år 2020. Det är en minskning från året innan med 0,1 procentenheter. Sedan år 2007 har skillnaden minskat med 6,5 procentenheter.

Medlingsinstitutet presenterar löneskillnadsrapport

Pressmeddelande

I morgon, tisdag den 22 juni, publiceras Medlingsinstitutets årliga rapport om löneskillnaden mellan kvinnor och män.

IF Metall varslar husbilshandlare

Pressmeddelande

IF Metall kräver kollektivavtal med husbils- och husvagnshandlaren Fritidscenter i Falkenberg, Göteborg och Trollhättan och varslar om strejk. Medlingsinstitutets faste medlare Karl Glimnell handlägger tvisterna.

Elektrikerförbundet varslar solcellsföretag

Pressmeddelande

Svenska Elektrikerförbundet kräver kollektivavtal med HP Solartech i Uppsala och varslar om strejk. Medlingsinstitutets faste medlare Kurt Eriksson handlägger ärendet.

Medling om krav på kollektivavtal med elföretag

Pressmeddelande

Svenska Elektrikerförbundet kräver kollektivavtal med Tema Elektro i Blentarp utanför Sjöbo och varslar om strejk. Medlingsinstitutets faste medlare Ralf Larsson handlägger ärendet.

Medling om krav på kollektivavtal med distributionsföretag

Pressmeddelande

SAC Syndikalisterna kräver kollektivavtal med Ingram Micro Nordic Services i Kungsängen och varslar om stridsåtgärder. Medlingsinstitutets faste medlare Kurt Eriksson handlägger ärendet.

Medling om krav på kollektivavtal med hemlarmföretag

Pressmeddelande

Svenska Elektrikerförbundet kräver kollektivavtal med Garda Alarm i Halmstad och varslar om strejk. Medlingsinstitutets faste medlare Karl Glimnell handlägger ärendet.