Nyhetsarkiv

 

Babyboom för hotade arter i Västerbotten

Pressmeddelande

I år har det gått bra för två av länets mest hotade arter: fjällräven och den vitryggiga hackspetten. Årets nytillskott ger hopp om framtiden för arterna som båda ligger nära utrotning.

Esther von Schoenberg och Saad Abdelaziz vinnare av SKAPA-priset 2022

Pressmeddelande

Årets SKAPA-prisvinnare Esther von Schoenberg och Saad Abdelaziz presenterades idag på länsresidenset i Umeå av Landshövding Helene Hellmark Knutsson.

Länsgemensamma insatser för att spara energi i stat, region, och kommuner

Pressmeddelande

Kriget i Ukraina innebär att tempot i det gemensamma arbetet med att bygga upp det civila försvaret ökar.

Vilka blir vinnare av SKAPA-priset 2022?

Pressmeddelande

Årets vinnare presenteras på onsdag den 21 september på länsresidenset i Umeå av landshövding Helene Hellmark Knutsson.

Statligt stöd till nya bostäder i Umeå

Pressmeddelande

130 lägenheter kommer att byggas i Umeå med hjälp av statligt investeringsstöd för hyres- och studentbostäder.

Övning Giron 2022 stärker den svenska beredskapen

Pressmeddelande

Seminarier, utställningar, fält- och seminarieövningar samt en gemensam workshop står på schemat när en fullspäckad övningsvecka genomförs i Kiruna.

Vad betyder skogen för Storuman?

Pressmeddelande

Vilken betydelse har skogen för näringslivet i Storuman? Hur kan skogsföretagandet utvecklas och samtidigt växa med omsorg om miljö och klimat?

Plantera och flytta inte signalkräftor

Pressmeddelande

"Vi har ett aktivt utbrott av kräftpest i länet. Konsekvensen av en utplantering eller flytt av signalkräfta blir ödesdigert för flodkräftans bestånd", säger Ulf Carlsson, länsfiskekonsulent på Länsstyrelsen Västerbotten

Koldioxidbudget 2022: Utsläpp måste minska snabbare för att minska klimatpåverkan

Pressmeddelande

Koldioxidbudgeten visar att vi måste minska utsläppen i en större takt än vad som tidigare gjorts, och med hjälp av stora utsläppsminskande åtgärder i direkt närtid.

Fortsatt brist på bostäder trots ökad takt i bostadsbyggandet under 2021

Pressmeddelande

Fler bostäder behövs och nu syns ett viktigt trendbrott. Under 2021 påbörjades över 2 700 lägenheter, 1 500 fler än under 2020 och 1 000 fler än de tidigare toppnoteringarna under åren 2015 och 2017.

Nu startar sommarens restaurering i Öreälven

Nu startar sommarens restaurering i Öreälven

Pressmeddelande

I början av juli drar årets restaureringsarbete i EU-projektet Ecostreams for LIFE i gång. Länsstyrelsen kommer då att arbeta med grävmaskiner i Öreälven och i biflödet Vargån för att återställa vattenmiljöer till sitt naturliga skick.

Länsstyrelsen har beslutat om årets licensjakt efter älg

Pressmeddelande

Älgjakten börjar den 1 september och målsättningen är att 11 704 älgar ska fällas i Västerbotten 2022. Det enligt planerna för länets fem älgförvaltningsområden.

Klart med årets björnjakt – hög tilldelning för andra året i rad

Pressmeddelande

Länsstyrelsen har beslutat att 91 björnar får fällas under årets licensjakt. Björnstammen har ökat kraftigt i Västerbotten och precis som i fjol är syftet med den höga tilldelningen att minska antalet björnar i länet.

Nu invigs naturbetesmarkerna i Gärdefjärden

Nu invigs naturbetesmarkerna i Gärdefjärden

Pressmeddelande

Länsstyrelsen Västerbotten och Skellefteå kommun bjuder in till invigning av de restaurerade naturbetesmarkerna i Gärdefjärdens naturreservat.

Länsstyrelsen har beslutat att förklara Skellefteälven för kräftpestsmittad

Pressmeddelande

Länsstyrelsen har tidigare meddelat att Skellefteälven har drabbats av kräftpest. Nu har myndigheten fattat beslut om att förklara Skellefteälven från regleringsdammen vid Rengårds kraftstation och ned till havet för kräftpestsmittad.

Ackreditering: H.M. Konung Carl XVI Gustaf deltar i Jubileumsdagen Umeå 400 år

Pressmeddelande

Den 22 juni är det på dagen 400 år sedan Umeå fick sina stadsprivilegier. Jubileumsdagen uppmärksammas i form av heldagsfirande på Rådhustorget i Umeå.

Kräftpest konstaterad i Skellefteälven

Pressmeddelande

Statens veterinärmedicinska anstalt (SVA) har analyserat de döda kräftorna som hittats i Skellefteälven och resultatet visar att kräftorna är smittade av kräftpest.

Tillstånd beviljat enligt Natura 2000 bestämmelserna för gruvverksamhet i Vilhelmina kommun

Pressmeddelande

Länsstyrelsen har beviljat tillstånd enligt natura 2000 bestämmelserna i miljöbalken för gruvverksamhet i anslutning till och inom Natura 2000-området Vardo-, Laster- och Fjällfjällen i Vilhelmina kommun.

Statligt stöd till nya bostäder i Umeå

Pressmeddelande

108 nya lägenheter kommer att byggas i Umeå med hjälp av statligt investeringsstöd för hyres- och studentbostäder.

Döda kräftor i Skellefteälven – allmänheten uppmanas att inte flytta båtar och utrustning från älven

Pressmeddelande

De senaste dagarna har flera döda kräftor hittats i Skellefteälven. ”Orsaken är inte klarlagd än, men risken är stor att älven drabbats av kräftpest”, säger länsfiskekonsulent Ulf Carlsson. Länsstyrelsen uppmanar därför allmänheten att inte flytta båtar och fiskeutrustning från Skellefteälven till andra vatten för att förhindra spridning.

Ministerkonferens i Skellefteå: Tillsammans för nyindustrialisering och hållbar samhällsomvandling

Pressmeddelande

I norra Sverige pågår och planeras historiskt omfattande industrietableringar och investeringar som bidrar till den gröna och digitala omställningen av samhället, industrins klimatomställning och den cirkulära ekonomin.

Länsstyrelsen och Svenska Jägareförbundet gör insats för att minska antalet bisam i nedre Umeälven

Pressmeddelande

Bisam är en invasiv främmande art som kan ställa till med stora problem, bland annat ras och erosioner. Under maj månad ska därför personal från Svenska Jägareförbundet minska antalet bisam i de nedersta delarna av Umeälven, från Bölesholmarna och ner till Umeälvens delta.

Tillsyn av kustfisket i Västerbotten

Pressmeddelande

Under maj påbörjar Länsstyrelsen och länets kustkommuner tillsyn av fisket efter kusten. Syftet är att följa upp att bestämmelser och regler följs.

Länsstyrelsens fältarbeten i Västerbotten i sommar

Länsstyrelsens fältarbeten i Västerbotten i sommar

Pressmeddelande

Nu drar fältsäsongen igång för Länsstyrelsen. I sommar hittar du flera av våra verksamheter ute i fält. Det handlar bland annat om inventering av olika arter, provtagningar samt projekt för att återställa vattenmiljöer. Här presenterar vi ett axplock!

Jämställdhet – en förutsättning för samhällsomvandling och tillväxt

Pressmeddelande

I Skellefteå och norra Sverige pågår och planeras historiskt omfattande industrietableringar och investeringar som bidrar till den gröna omställningen av samhället, industrins klimatomställning, och den cirkulära ekonomin. Men för att visioner och planer ska kunna bli verklighet krävs ett omfattande arbete för jämställdhet och jämlikhet.

Länsstyrelsen erbjuder hembesök med snigelsökande hund till fastighetsägare med mördarsnigel på tomten

Länsstyrelsen erbjuder hembesök med snigelsökande hund till fastighetsägare med mördarsnigel på tomten

Pressmeddelande

Den invasiva främmande arten mördarsnigel sprider sig i Västerbotten. Länsstyrelsen erbjuder nu kostnadsfri rådgivning om bekämpning. Till vår hjälp har vi ett specialtränat hundekipage som letar upp både sniglarna och deras ägg.

EU-kommissionär Virginijus Sinkevičius och landsbygdsminister Anna-Caren Sätherberg till Skogens Dag

Pressmeddelande

Det blir stor uppslutning från den högsta politiska nivån på Skogens dag den 12 maj.

Länsråd Lars Lustig ledamot i SGU insynsråd

Pressmeddelande

Regeringen har fattat beslut om ledamöter i SGU (Sveriges geologiska undersökningars) insynsråd. Länsråd Lars Lustig från Länsstyrelsen Västerbotten är en av de nya ledamöterna.

Dialogmöte med jordbruket med anledning av säkerhetsläget

Pressmeddelande

De skenande priserna för drivmedel, foder, och konstgödsel har på kort tid satt Västerbottens jordbruk under stor press.

Länsstyrelsen får i uppdrag att stödja lokalt och regionalt folkhälsoarbete

Pressmeddelande

Regeringen har beslutet att ge landets länsstyrelser i uppdrag att tillsammans med Folkhälsomyndigheten stödja implementeringen av den nationella folkhälsopolitiken.