Nyhetsarkiv

 
Satsning på munhälsa för äldre fortsätter

Satsning på munhälsa för äldre fortsätter

Pressmeddelande

Folktandvården Västra Götaland fortsätter att satsa på tandhygienister i kommunal verksamhet, som ett sätt att främja munhälsan bland äldre personer. Den 28 september tog tandvårdsstyrelsen beslut om att avsätta eget kapital även år 2023.

Folktandvården lyfter munhälsa i unikt bokslut

Folktandvården lyfter munhälsa i unikt bokslut

Pressmeddelande

Nyligen presenterade Folktandvården Västra Götaland sitt odontologiska bokslut för 2021 i tandvårdsstyrelsen. – Bokslutet är unikt i sitt slag och ger oss underlag för att fatta beslut om framtidens tandvård, säger Angelica Lundgren Bielinski (M), ordförande i tandvårdsstyrelsen.

Samarbete med kommuner främjar äldres munhälsa

Samarbete med kommuner främjar äldres munhälsa

Pressmeddelande

Sedan tre år tillbaka driver Folktandvården Västra Götaland ett projekt där tandhygienister arbetar i kommunal verksamhet. Satsningen görs för att främja munhälsan bland äldre och tandhygienisterna finns i Borås, Kungälv, Skövde och Trollhättan. Den 24 februari presenterades en rapport i tandvårdsstyrelsen som visar att satsningen har gett resultat.

Hälsofrämjande arbete har gett effekt

Hälsofrämjande arbete har gett effekt

Pressmeddelande

Under 2021 har andelen patienter som är friska i munnen ökat och fler små barn är kariesfria. Det framgår av Folktandvården Västra Götalands årsredovisning och folkhälsorapport. – Genom att tålmodigt arbeta förebyggande och hälsofrämjande har Folktandvårdens patienter blivit friskare, vilket var ett av målen för 2021, säger Angelica Lundgren Bielinski, ordförande i tandvårdsstyrelsen.

Satsning på digitala skannrar fortsätter

Satsning på digitala skannrar fortsätter

Pressmeddelande

​Den 15 december beslutade tandvårdsstyrelsen om investeringsplan 2022. Mellan 2020 och 2021 har Folktandvården Västra Götaland investerat i cirka 100 digitala intraorala skannrar – nu fortsätter satsningen.

Hälsopromotörer ska minska skillnader i tandhälsa

Hälsopromotörer ska minska skillnader i tandhälsa

Pressmeddelande

Den 28 oktober fattade tandvårdsstyrelsen beslut om att godkänna Folktandvårdens affärsplan för år 2022. Ett mål i affärsplanen är att minska skillnader i livsvillkor och tandhälsa, bland annat genom att projektanställa hälsopromotörer på klinik.

De äldre och sköra är tillbaka i tandvården

De äldre och sköra är tillbaka i tandvården

Pressmeddelande

Trots att pandemin fortsätter påverka har Folktandvården Västra Götaland god chans att nå många mål för 2021. Efter augusti har till exempel 23 300 munhälsobedömningar gjorts på barn 0-2 år och det har utförts dubbelt så mycket uppsökande tandvård som i fjol. Det framkom när delårsrapporten presenterades i tandvårdsstyrelsen den 29 september.

Folktandvården fortsätter satsning på äldres munhälsa

Folktandvården fortsätter satsning på äldres munhälsa

Pressmeddelande

​Sedan 2018 har Folktandvårdens projekt TAIK, tandhygienist i kommun, pågått i fyra olika kommuner. Syftet är att förbättra munhälsan bland 65-plussare genom att skapa ett forum för samverkan mellan kommunal omsorg och tandvård. Den 19 maj beslutade tandvårdsstyrelsen att förlänga projektet till december 2022.

Så ska tandhälsan bli mer jämlik – utredningen för jämlik tandhälsa lyftes i tandvårdsstyrelsen

Så ska tandhälsan bli mer jämlik – utredningen för jämlik tandhälsa lyftes i tandvårdsstyrelsen

Pressmeddelande

Under tandvårdsstyrelsens möte den 24 mars var den statliga tandvårdsutredningen ”När behovet får styra – Ett tandvårdssystem för en mer jämlik tandhälsa” uppe på agendan.

Snabb digital utveckling för Folktandvården under 2020

Snabb digital utveckling för Folktandvården under 2020

Pressmeddelande

Den 3 februari presenterade Folktandvården Västra Götaland sin årsredovisning för 2020 i tandvårdsstyrelsen. Trots coronapandemin har Folktandvården lyckats hålla öppet under hela perioden. – Detta har varit möjligt tack vare en snabb omställning till digitala verktyg och ett stort fokus på att skapa en trygg miljö – både för medarbetare och för patienter, säger Linnea Wall (S), vice ordförande i tandvårdsstyrelsen.

Folktandvården satsar på digitala verktyg

Folktandvården satsar på digitala verktyg

Pressmeddelande

Den 16 december fattade tandvårdsstyrelsen beslut om investeringsplan 2021. Folktandvården fortsätter att satsa på digitala verktyg såsom digitala intraorala skannrar, distanskonsultation och 3D-skrivare.

25 år av sällsynthet

25 år av sällsynthet

Pressmeddelande

I 25 år har Mun-H-Center jobbat för att personer med sällsynta hälsotillstånd ska få ett bra omhändertagande i tandvården. Den 18 november ska detta firas med en digital föreläsningsdag där patientberättelser möter experter inom det sällsynta området.

Grönt ljus för Hälsans hus i Södra Ryd

Grönt ljus för Hälsans hus i Södra Ryd

Pressmeddelande

I Södra Ryd i Skövde planeras ett Hälsans hus där Folktandvården, Närhälsan och familjecentralen Symfoni arbetar tillsammans. Första spadtaget tas tidigast sommaren 2021.

Tillgängligare tandvård med nya arbetssätt

Tillgängligare tandvård med nya arbetssätt

Pressmeddelande

Tillgänglig tandvård och digitala arbetssätt var i fokus när delårsrapporten för Folktandvården Västra Götaland presenterades i tandvårdsstyrelsen den 30 september. Inom några månader kommer alla kliniker ha utrustning för distanskonsultation och Folktandvården online fortsätter att utvecklas. 

Folktandvården återupptar planerad tandvård för 70+

Folktandvården återupptar planerad tandvård för 70+

Pressmeddelande

För att värna de äldre har Folktandvården Västra Götaland ställt in planerad tandvård för patienter i åldern 70 år och uppåt under coronapandemin. Nu erbjuds återigen tandvård för 70-plussare, med speciella rutiner.

Fler tandvårdsrädda kan få hjälp

Fler tandvårdsrädda kan få hjälp

Pressmeddelande

Nu kan fler tandvårdsrädda få hjälp med kognitiv beteendeterapi. Under 2019 öppnade Folktandvården Västra Götaland två nya behandlingscenter och under 2021 finns planer på att öppna ytterligare ett. – Behandlingsbehovet är stort så det känns fantastiskt bra att vi nu kan erbjuda behandlingen vid tre sjukhustandvårdskliniker, säger Ulla Wide, psykolog vid sjukhustandvården i Göteborg samt professor vid institutionen för odontologi, Sahlgrenska akademin.

Folktandvården öppnar digital klinik

Folktandvården öppnar digital klinik

Pressmeddelande

Folktandvården har öppnat sin första digitala klinik. Patienter kan nu träffa tandläkare i videosamtal och få råd och hjälp på distans.

Uppdaterade rutiner för aerosolbehandlingar

Uppdaterade rutiner för aerosolbehandlingar

Pressmeddelande

Nu öppnar Folktandvården Västra Götaland återigen upp för att utföra aerosolbildande behandlingar. Anledningen är nya rutiner som innebär en trygg och säker miljö för både patienter och medarbetare.

Tillfälligt stopp för viss tandvård

Tillfälligt stopp för viss tandvård

Pressmeddelande

Tandvårdsledningen har beslutat att tillfälligt stoppa aerosolbildande behandlingar i Folktandvården Västra Götaland på grund av coronaviruset.

Folktandvården ökar sin marknadsandel

Folktandvården ökar sin marknadsandel

Pressmeddelande

Folktandvården investerar i digitalisering

Folktandvården investerar i digitalisering

Pressmeddelande

Samarbete med kommuner, utökad dialog med patienter och utveckling av artificiell intelligens

Pressmeddelande

Onsdag den 30 oktober fattade tandvårdsstyrelsen beslut om att godkänna Folktandvårdens affärsplan för år 2020. I affärsplanen prioriteras bland annat utveckling av digitala vårdformer och tjänster, artificiell intelligens, och utveckling av Frisktandvårdskonceptet.

Folktandvården samarbetar med Generation Pep

Folktandvården samarbetar med Generation Pep

Pressmeddelande

Folktandvården tar ännu ett steg i kampen mot karies. Genom ett samarbete med Generation Pep vill Folktandvården ta hjälp av förskolor och skolor för att visa hur kul det kan vara att borsta tänderna.

God tillgänglighet för de med störst behov

God tillgänglighet för de med störst behov

Pressmeddelande

Folktandvården Västra Götaland har stabil ekonomi och når många av målen för 2018. Den största utmaningen är som tidigare att bemanna alla kliniker. Trots det klarar Folktandvården sina uppdrag och har mycket god tillgänglighet för prioriterade patientgrupper.

Folktandvårdens spelsuccé förändrar vardagen för föräldrar

Folktandvårdens spelsuccé förändrar vardagen för föräldrar

Pressmeddelande

Rocka munnen är spelet som får barn att längta till tandborstningen. Lagom till jullovet uppdateras den populära appen och alla vuxna kan släppa oron över skärmtid och sockerstress för en stund.

Två nya kliniker och ett specialisttandvårdscentrum

Två nya kliniker och ett specialisttandvårdscentrum

Pressmeddelande

Den 19 december tog tandvårdsstyrelsen beslut om investeringsplan 2019 för Folktandvården Västra Götaland. Nästa år kommer två nya kliniker att stå färdiga i Kungälv och i Göteborg. Dessutom flyttar större delarna av specialisttandvården i Skövde till nya lokaler vid Skaraborgs sjukhus.

Samarbete för bättre munhälsa

Samarbete för bättre munhälsa

Pressmeddelande

Idag tog tandvårdsstyrelsen beslut om Folktandvårdens affärsplan 2019. Fortsatt digital utveckling, konsultationer via videolänk och samarbeten i den nära vården är några av de områden som prioriteras kommande år.

Specialist via videolänk – ett sätt att öka tillgängligheten

Specialist via videolänk – ett sätt att öka tillgängligheten

Pressmeddelande

Efterfrågan på tandvård har ökat samtidigt som det utbildas för fåtandhygienister och tandsköterskor i Västra Götaland. För att förbättra tillgänglighetenarbetar Folktandvården bland annat med konsultationer på distans och ökadsamverkan.

Brist på tandhygienister äventyrar munhälsan

Pressmeddelande

Bristen på tandhygienister i Västra Götaland är ett stort problem. Orsaken är att antalet utbildningsplatser är alldeles för få i relation till behoven. För närvarande saknas cirka 50 tandhygienister i Folktandvården Västra Götaland och bristen är lika stor i hela länet. – Det är allvarligt, säger tandvårdsstyrelsens ordförande Stig-Olov Tingbratt.

Nybyggda kliniker i Henån, Kungshamn och Torslanda

Nybyggda kliniker i Henån, Kungshamn och Torslanda

Pressmeddelande

På tandvårdsstyrelsens möte den 25 april presenterades investeringsrapport för delåret. Folktandvården har under januari till mars öppnat tre kliniker i helt nybyggda lokaler, i Henån på Orust, i Kungshamn och i Torslanda i Göteborg.