Nyhetsarkiv

 
Eskilstuna kommun genomför en trygghetsundersökning

Eskilstuna kommun genomför en trygghetsundersökning

Pressmeddelande

Eskilstuna kommun vill genom en trygghetsundersökning lyssna på de boende och använda resultaten för att prioritera var det behövs mer trygghetsskapande insatser. Undersökningen görs i Årby, Skiftinge och Djursta i samarbete med Victoriahem och Samhällsbyggnadsbolaget som äger fastigheter i området.

Vad tänker Eskilstunabon om framtidens vård och omsorg?

Pressmeddelande

Vård- och omsorgsförvaltningen ställde frågor till nästan 1000 eskilstunabor om hur de tänker kring framtidens vård och omsorg. De spännande resultaten presenteras på Kunskapsfesten.

Eskilstuna kommun utvecklar torget framför Klosters kyrka

Eskilstuna kommun utvecklar torget framför Klosters kyrka

Pressmeddelande

Torget framför Klosters kyrka kommer få en ny gestaltning. Körsbärsträd och sittbänkar ska ge platsen en inramning och skapa en ny värdig entré framför Klosters kyrka.

Kostnadsökningar påverkar Eskilstuna kommuns budget

Pressmeddelande

Prognosen för Eskilstuna kommun vid den andra delårsrapporten visar ett resultat på 216 miljoner kronor exklusive reavinster, vilket är 70 miljoner högre än budget. Den positiva avvikelsen beror till stor del på ökade skatteintäkter och engångsintäkter som exploateringsvinster. Efter avdrag för engångsintäkter ligger resultatet i nivå med budget. Inför 2023 väntas starkt ökade kostnader på grund av omvärldsläget.

Rapport delår 2 för den kommunala gymnasieskolan i Eskilstuna

Pressmeddelande

​Examensgraden inom den kommunala gymnasieskolan har minskat jämfört med förra året. Trygghets- och säkerhetsarbetet är fortsatt ett prioriterat område och arbete pågår för att få en ekonomi i balans. Det är några av de delar som redovisas delårsrapport 2 2022 för den kommunala gymnasieskolan i Eskilstuna.

Gittan Jönsson ställer ut på Eskilstuna konstmuseum

Gittan Jönsson ställer ut på Eskilstuna konstmuseum

Pressmeddelande

Gittan Jönsson har varit aktuell inom samtidskonsten i snart sju decennier. Hon omnämns ofta som pionjär inom feministisk konst, då hon tar ställning och ifrågasätter med en politisk udd som är såväl finkänslig som konkret. På Eskilstuna konstmuseum visas såväl nya som äldre verk. Välkommen till pressvisning torsdag 29 september klockan 11.00.

Fortsatt positiv trend för gymnasiebehörigheten i Eskilstuna

Pressmeddelande

I samband med delårsrapporteringen för Eskilstuna kommun presenterar grundskolans ledning för betygsresultat med fördjupade analyser för nämnden. Summeringen av vårterminen visar på positiva resultat där över 83 procent av niondeklassarna klarade gymnasiebehörigheten.

Pressinbjudan till aktivitetsdag på Rinman Science college i Eskilstuna

Pressmeddelande

PRESSINBJUDAN Rinman Science College (RSC) ska ha en aktivitetsdag för elever på naturvetenskapliga- industritekniska- och teknikprogrammet på Rinmangymnasiet i Eskilstuna. Media bjuds in till RSC:s aktivitetsdag för att få ta del av bland annat laborationer och workshops.

Faktoriets skolverksamhet flyttas till Munktellskolan nästa höst

Pressmeddelande

Om ett år ska Eskilstuna kommuns nya skola i Munktellområdet stå klar. Den skolverksamhet som idag bedrivs i Faktoriets lokaler kommer att flyttas till Munktellskolan när den tas i drift.

Presentation och analys av grundskolans betygsresultat

Pressmeddelande

Varje år i anslutning till delår 2 presenterar grundskolans ledning för Eskilstuna kommun betygsresultat med fördjupade analyser för nämnden. Pressen inbjuds till information om betygsresultaten och analysen av dessa.

Tillförordnad VD för Destination Eskilstuna AB

Tillförordnad VD för Destination Eskilstuna AB

Pressmeddelande

VD för Eskilstuna Logistik och Etablering AB, David Hofmann, tillträder som tf VD för Destination Eskilstuna AB från och med 1 oktober 2022.

Kommunen arrangerar miljöeventet Håll Eskilstuna Rent

Kommunen arrangerar miljöeventet Håll Eskilstuna Rent

Pressmeddelande

I samband med den årliga Håll Sverige Rent-dagen arrangerar Eskilstuna kommun evenemanget Håll Eskilstuna Rent. Vi hoppas att det ska engagera våra invånare att ta hand om vår kommun och bidra till Eskilstunas vision om en hållbar stad.

Välkommen till Öppet hus om området Gunnarskäl i Eskilstuna

Pressmeddelande

Den 28 september håller kommunen en Öppet hus-träff för alla som vill bidra med kunskap om hur området Gunnarskäl används idag.

Kommunen polisanmäler bidragsbrott och yrkar skadestånd

Pressmeddelande

Under augusti gör Eskilstuna kommun fem polisanmälningar för bidragsbrott. Det är kommunens grupp mot felaktiga utbetalningar som utrett ärendena och som kommit fram till att personerna fått för mycket i försörjningsstöd.

Välkommen till invigning av mötesplatsen Torshällas nya lokaler

Pressmeddelande

Mötesplatsen för seniorer i Torshälla flyttar till nya lokaler. Det vill vi fira och bjuder därför in till invigning på måndag 12 september.

Jubileumsutställning på Ebelingmuseet i Torshälla

Jubileumsutställning på Ebelingmuseet i Torshälla

Pressmeddelande

Med anledning av att Ebelingmuseet firar 25 år presenteras en jubileumsutställning. Välkommen till pressvisning torsdag 15 september.

Tyck till om utvecklingen i Sundbyholm i Eskilstuna

Tyck till om utvecklingen i Sundbyholm i Eskilstuna

Pressmeddelande

Nu kan allmänheten ta del av ett förslag på planprogram för utvecklingen av Sundbyholm. Synpunkter går att lämna in fram till den 14 oktober 2022.

I höst arrangeras Eskilstuna kulturnatt för första gången

Pressmeddelande

Lördag 17 september fylls Eskilstunas scener och torg, museer och parker med kultur när Eskilstuna kulturnatt arrangeras för första gången. Besökare kan bland annat ta del av barnbio, 1700-talsafton, utställningar, pop-up perfomance, workshops, tangodans och konserter. Programmet innehåller fler än 90 evenemang på olika platser runt om i staden.

Försörjningsstödet minskar i Eskilstuna kommun

Pressmeddelande

Försörjningsstödsutbetalningarna minskar i Eskilstuna kommun.

Eskilstuna kommun skapar förutsättningar för restaurangverksamhet vid ån

Eskilstuna kommun skapar förutsättningar för restaurangverksamhet vid ån

Pressmeddelande

Kommunen planerar att skapa förutsättningar för restaurangverksamhet nära Hamngatan/Nybroplan. Syftet är att gynna utvecklingen av centrum och höja Eskilstunas attraktivitet.

Årets Birger 2022 tillkännages under Torshälla marknad

Pressmeddelande

Välkommen till utdelningen av Årets Birger 2022, som sker under Torshälla marknad på lördag 3 september.

Nu släpps programmet till Kunskapsfesten i Eskilstuna

Nu släpps programmet till Kunskapsfesten i Eskilstuna

Pressmeddelande

Med en månad kvar till invigningen är programmet spikat, gratisbiljetter går att boka och Experimentverkstaden i Munktellmuseet byggs upp igen. En gamingarena installeras på Lokomotivet under torsdagen och det blir aktiviteter, workshops samtal och föreläsningar med forskare och kända profiler som till exempel Stina Wollter, Bianca Kronlöf, Agnes Wold, Anders Hansen, Karin Adelsköld och artister som Petra Marklund, Simon Erics och Angelina Pavanelli på plats i Eskilstuna från 29 september till 1 oktober.

Partiledardebatt, Nyhetsmorgon och Efter fem kommer till Eskilstuna

Partiledardebatt, Nyhetsmorgon och Efter fem kommer till Eskilstuna

Pressmeddelande

Torsdag den 8 september kommer TV4 direktsända en partiledardebatt från STIGA Sports Arena inför publik. Redan på morgonen flyttar delar av TV4-redakionen in i Eskilstuna när Nyhetsmorgon sänds från Fristadstorget. Även Efter fem sänds från Fristadstorget 8 september.

Välkommen till invigning av Skiftingehus skola i Eskilstuna

Pressmeddelande

En omfattande renovering och ombyggnation av Skiftingehus skola har pågått under flera år. Den 1 september inviger vi lokalerna tillsammans med elever och personal.

Mötesplats Årby öppen lördag 27/8 och 28/8

Pressmeddelande

Med anledning av fredagens skottlossning öppnar Mötesplats Årby upp för samtal och stöd till invånare.

Eskilstuna kommun aktiverar krisstöd

Pressmeddelande

Eskilstuna kommun har aktiverat sin krisstödsorganisation POSOM. Kriskrisstödjare finns på plats ute i Årby under kvällen.

Hans Ringström slutar som skolchef i Eskilstuna kommun

Pressmeddelande

Efter nio år som skolchef för grundskolan och grundsärskolan i Eskilstuna kommun har skolchef Hans Ringström meddelat att han avslutar sin tjänst 31 januari 2023.

Nya vallokaler och lokaler för förtidsröstning i Eskilstuna kommun

Pressmeddelande

Från och med 24 augusti kan alla som har rösträtt förtidsrösta i valet till riksdagen, kommunfullmäktige och regionfullmäktige. Antalet röstberättigade i Eskilstuna kommun har ökat med cirka 3500 personer jämfört med valet 2018. På grund av det har antalet valdistrikt och vallokaler i Eskilstuna kommun blivit fler.

Så vill Eskilstunas invånare ha trafikmiljön i framtiden

Så vill Eskilstunas invånare ha trafikmiljön i framtiden

Pressmeddelande

De flesta invånare prioriterar lägre hastigheter för bilar och mer utrymme för gående, cyklister, kollektivtrafik och stadsliv i städerna. Det visar en färsk undersökning där invånare från Eskilstuna, Linköping, Norrköping och Örebro kommun har fått ta ställning till olika framtidsscenarier.

Debatt om kulturpolitiken i Eskilstuna ingår i höstens Upplyst

Pressmeddelande

Höstens upplaga av programserien Upplyst belyser valet och demokratin - lokalt, globalt och historiskt. En av programpunkterna är en kulturpolitisk debatt på stadsbiblioteket.