Nyhetsarkiv

 
Blekinge på god väg att uppnå solenergimål

Blekinge på god väg att uppnå solenergimål

Pressmeddelande

Blekinges regionala solenergimål för 2030 har chans att uppnås redan inom några år, enligt Energikontor Sydost och Länsstyrelsen Blekinge.

Energikontoren Sverige i storsatsning för att stötta företag med klimatomställningen

Energikontoren Sverige i storsatsning för att stötta företag med klimatomställningen

Pressmeddelande

Omställningslyftet heter satsningen där sex av landets energikontor deltar för att stötta företag i klimatomställningen. Sammanlagt kommer 150 miljoner kronor att användas för att coacha och inspirera företagen, visa på affärsmöjligheter och skapa konkurrenskraft i klimatförändringarnas tid.

Solsafari Sydost 2022

Solsafari Sydost 2022

Pressmeddelande

Är du nyfiken på att skaffa solceller och vill få ett kunskapsutbyte med personer som redan har tagit steget? Under perioden 28 maj till 5 juni kan du besöka flertalet utställare i Blekinge, Kronoberg och Kalmar län som visar upp och berättar om sina solcellsanläggningar - allt ifrån privatvillor till bostadsrättsföreningar och lantfastigheter! Solsafari Sydost arrangeras av Energikontor Sydost och de kommunala energi- och klimatrådgivarna i sydost.

Nya lärdomar om energiuppföljning i Paris

Nya lärdomar om energiuppföljning i Paris

Nyhet

I mitten av maj 2022 var Energikontor Sydost med och arrangerade en konferens i Paris för att diskutera energiuppföljning och energieffektivisering i offentliga fastigheter. Kalmar läns kommuner bjöds att delta. Borgholm och Emmaboda kommun nappade på tillfället och följde med.

Energikontor Sydost öppnar för medlemmar i Skåne

Energikontor Sydost öppnar för medlemmar i Skåne

Pressmeddelande

Fredagen den 29 april 2022 fattades ett historiskt beslut på Föreningen Energikontor Sydosts årsstämma: ny finansieringsmodell och möjlighet till 34 nya medlemmar.

Kan vi erbjuda färdtjänst med cykeltaxi?

Kan vi erbjuda färdtjänst med cykeltaxi?

Pressmeddelande

Att bli upphämtad precis utanför ytterdörren och, under sin resa med färdtjänst, få njuta av vårvärmen och känna solen i ansiktet skulle kunna bli en möjlighet om resan genomfördes med cykeltaxi. Cykeltaxi som färdmedel skulle dels kunna bidra till att stärka resenärens hälsa och välbefinnande, dels bidra till minskad klimatpåverkan. Men denna typ av färdtjänsterbjudande kräver helt nya grepp, något Energikontor Sydost utrett.

Ny styrelse för Energikontoren Sverige

Ny styrelse för Energikontoren Sverige

Nyhet

Den globala uppvärmningen går att begränsa, om vi sätter in åtgärder på bred front nu. Det är huvudbudskapet i den senaste av klimatpanelen IPCCs senaste rapport. Viktiga aktörer för den svenska omställningen till fossiloberoende är Energikontoren Sverige som precis valt en ny styrelse, där Energikontor Sydosts vd, Christel Liljegren, får fortsatt förtroende.

Energifattigdom – energieffektivisering utifrån ett socialt perspektiv

Energifattigdom – energieffektivisering utifrån ett socialt perspektiv

Nyhet

Energifattigdom är enligt EU-kommissionen en situation där ett hushåll inte har tillräckligt med ekonomiska resurser för att ha grundläggande energitjänster. Under två dagar diskuterade Energikontor Sydost och internationella projektpartner problemen runt energifattigdom, vilka konsekvenser det kan ge och vad man kan göra åt det. Till konferensen, som genomfördes online och på plats i Cork på Irland, bjöds bland annat de kommunala energi- och klimatrådgivarna in.

Fossil energi fortsätter minska i sydost

Fossil energi fortsätter minska i sydost

Pressmeddelande

Ny energistatistik från SCB visar att den fossila energianvändningen fortsätter att minska i de tre sydostlänen Kronoberg, Kalmar och Blekinge. Andelen använd fossil energi har halverats sedan 1990 och andelen förnybar energi i energimixen motsvarade över 60 % år 2020, enligt en analys som Energikontor Sydost har gjort.

Så tar vi nästa steg för att nå energimålen – politiker berättar på Energiting Sydost

Så tar vi nästa steg för att nå energimålen – politiker berättar på Energiting Sydost

Pressmeddelande

11 november samlas politiker, tjänstemän och företagare för att delta på konferensen Energiting Sydost som i år fokuserar på vilka drivkrafter som måste samverka för att bekämpa klimatförändringarna. Dagen inleds med en nulägesanalys av miljömålsläget i Blekinge, Kronoberg och Kalmar län och avslutas med ett panelsamtal där regionala och kommunala politiker berättar om kommande insatser för att nå energimålen. Deltagande sker på Vetenskapshuset - en ny typ av mötesplats, på Hannabadsvägen 1 i Markaryd kl 08.30 – 16.00, samt online. Press välkomnas att delta!

Sveriges första studiebesök inom wellbeingturism

Sveriges första studiebesök inom wellbeingturism

Pressmeddelande

Att bjuda på sin kunskap är en självklarhet för wellbeingföretag, kunskap ska man inte hålla för sig själv, den ska man dela med sig av. Under tre dagar kommer femton besöksnäringsföretag från Sverige, Tyskland, Polen, Danmark och Litauen tillsammans genomföra ett studiebesök i linje med wellbeing. Genom att träffa och lyssna på fantastiska svenska wellbeing ambassadörer i Emmaboda, Kalmar och på Öland, kommer deltagarna att kunna vässa sina erbjudanden. Målet är att vi tillsammans ska kunna bidra till en hållbar besöksnäring där människors välmående ges möjlighet att stärkas.

Lastcyklar - en tillgång för ett hållbart transportsystem

Lastcyklar - en tillgång för ett hållbart transportsystem

Pressmeddelande

14 oktober 2021 arrangerar Energikontor Sydost och Växjö kommun en internationell hybridkonferens med fokus på lastcykellösningar för små och medelstora städer. Deltagandet sker på plats på PM & Vänner i Växjö och digitalt via webben.

Invigning av Sveriges första wellbeingplats

Invigning av Sveriges första wellbeingplats

Pressmeddelande

Under Världsarvshelgerna i september, närmare bestämt 11 september på vandringens dag, invigs Penåsa i Mörbylånga kommun till Sveriges första så kallade wellbeingplats. Invigningen är en del av en satsning på att medvetandegöra och sprida konceptet kring wellbeingturism (välmåendeturism) och lyfta särskilt rofyllda platser som bidrar till välmående för besökaren. Invigningen arrangeras av Linnéuniversitetet, Länsstyrelsen Kalmar län, och Energikontor Sydost.

Hållbar hemester 2.0 - att uppleva och samtidigt göra gott

Pressmeddelande

Att försöka leva hållbart fullt ut och att kunna behålla sin medvetna livsstil även på semestern har för många blivit allt mer betydelsefullt, men det kan vara en utmaning. Flera företag i Torsås med omnejd har samlats under det gemensamma begreppet #homesofwellbeing och har nu tillsammans blivit synlig som en destination för wellbeing i en ny turistrutt. De vill inspirera fler att upptäcka Gullabo, Torsås och Södermöre på ett medvetet och mer omtänksamt sätt.

Lastcyklar funkar bra även i mindre städer

Lastcyklar funkar bra även i mindre städer

Pressmeddelande

En nyligen publicerad utvärdering inom vårt projekt CoBiUM visar att lastcyklar fungerar bra även i mindre städer och att kommuner kan spela en viktig roll i övergången till ett mer hållbart transportsystem. Att skapa ett cykelbibliotek eller en pool är en effektiv startpunkt för att göra lastcyklar till ett vanligare transportalternativ.

Stöd till företag som exporterar bioenergiteknik

Stöd till företag som exporterar bioenergiteknik

Pressmeddelande

Energikontor Sydost har beviljats medel från Svenska Institutet för att stödja regionala företag som vill utöka sina marknadsandelar genom att gå på export. Företag kommer att ges möjlighet att presentera sig och möta olika aktörer i bioenergibranschen, såsom värmeverk i ett par olika länder.

Företag får stöd för grön omställning

Företag får stöd för grön omställning

Pressmeddelande

Under två år kommer företag i regionen att coachas med information, goda exempel, verktyg och energiråd för grön omställning. För att genomföra detta har Energikontor Sydost fått medel från REACT-EU, samt Region Kalmar län och Region Kronoberg.

Oliver Rosengren ny ordförande för Energikontor Sydost

Oliver Rosengren ny ordförande för Energikontor Sydost

Pressmeddelande

Oliver Rosengren (m), kommunalråd i Växjö, valdes in som ny styrelseordförande för Energikontor Sydost vid den digitala årsstämman 28 maj. Styrelsen består av sju ledamöter med bred regional förankring vilka har en stor samlad kompetens inom hållbarhetsfrågor med fokus på energi- och klimat.

Ny statistik visar att Kronoberg har långt kvar till målet att bli Plusenergilän 2050

Ny statistik visar att Kronoberg har långt kvar till målet att bli Plusenergilän 2050

Pressmeddelande

Energikontor Sydost har sammanställt SCB:s senaste statistik över energiproduktion och användning för år 2019. Trots stor potential för produktion av förnybar energi i Kronoberg importeras cirka 60 % av den energi som används i länet från andra delar av Sverige eller andra länder. Målet om att bli ett Plusenergilän 2050 kan nås, men kräver stora insatser på flera områden.

Ny praktisk manual ska bidra till mer hållbart byggande i Blekinge

Ny praktisk manual ska bidra till mer hållbart byggande i Blekinge

Pressmeddelande

Hållbar byggnation i Blekinge - en praktisk manual, är ett nytt arbetsverktyg för projektledare att använda i samband med nyproduktion eller ombyggnation/renovering för att bidra till mer hållbara byggnader i länet. Manualen är framtagen av Energikontor Sydost tillsammans med Region Blekinge, Blekinges kommuner och kommunala bostadsbolag.

Så går vi framåt med samlastning i Sverige

Så går vi framåt med samlastning i Sverige

Pressmeddelande

Samordnad varudistribution har införts i 43 av Sveriges kommuner (2018). Det har minskat antalet leveranser till kommunala enheter med mellan 50 och 80 procent. Men det finns även andra vinster. Kommunal samlastning bygger på digitala affärsprocesser som effektiviserar verksamheter. Flera kommuner vittnar också om att samlastningen har varit ett stöd under coronapandemin. Nysläppta boken ”Kommunal samordnad varudistribution. Logistik och kapacitetshöjande åtgärder i kommuners varuförsörjning" från Nationellt centrum för kommunal samordnad varudistribution, är ett tidsdokument över kommuners varuförsörjning från 2010- talet till idag och som pekar ut vägen framåt.

Samordnad varudistribution – en genväg till bättre lagerhållning i pandemin

Samordnad varudistribution – en genväg till bättre lagerhållning i pandemin

Pressmeddelande

Samordnad varudistribution har hjälpt flera kommuner att klara varuförsörjningen under coronapandemin. Samlastningen har varit ett stöd för kommunerna i att bygga upp och hålla lager av sjukvårds- och skyddsutrustning under krisen. Det visar en ny rapport från Nationellt centrum för kommunal samordnad varudistribution.

Nytt energiuppföljningssystem ger koll i Mönsterås

Nytt energiuppföljningssystem ger koll i Mönsterås

Pressmeddelande

Mönsterås kommun har börjat jobba aktivt med värdeskapande fastighetsförvaltning. Tack vare stöttning från Energikontor Sydost har kommunen utvecklat sina rutiner, fått bättre översyn av fastigheterna, samt skaffat ett nytt automatiserat energiuppföljningssystem som har satt fart på energieffektiviseringsarbetet.

Öka dina kunskaper – delta på EnergiTing Sydost online!

Öka dina kunskaper – delta på EnergiTing Sydost online!

Pressmeddelande

Energikontor Sydost bjuder, tillsammans med Länsstyrelsen Blekinge, in till en konferens med energi och klimat i fokus. Tillsammans med tjugotalet föreläsare från hela Sverige samtalar vi kring hur vi bygger och renoverar resurssmart för att nå klimatmålen, hur vi skapar ett robust elsystem för att möta framtidens behov och vilka vägval vi måste göra för att bidra till en fossilfri transportsektor. EnergiTing Sydost 2020, 12 november i samverkan med Klimatsamtalet i Blekinge, arrangeras online och kostnadsfritt. Press och media välkomnas att delta!

Så ska länets transporter bli grönare

Så ska länets transporter bli grönare

Pressmeddelande

Tillsammans lovar nu Energikontor Sydost tillsammans med åtta andra offentliga aktörer i Kalmar län att ytterligare skynda på arbetet med att göra länet till en fossilbränslefri region år 2030.

Samarbete för mer vindkraft i sydost

Samarbete för mer vindkraft i sydost

Pressmeddelande

Trots att det på nationell nivå finns mål om att all elproduktion i Sverige ska var förnybar år 2040 så snubblar många vindkraftsprojekt på målsnöret. Energimyndigheten har beviljat 2,3 miljoner kronor till ett tvåårigt projekt för att främja vindkraftsutbyggnaden i sydost. Energikontor Sydost leder projektet där länsstyrelserna i Kronoberg, Blekinge och Kalmar län samarbetar.

Vimmerby värd för ny satsning på skolledare

Vimmerby värd för ny satsning på skolledare

Pressmeddelande

Seminarieserien ”Att leda för hållbar utveckling” är en ny satsning för skolledare i Kalmar län som ska öka kännedomen om Agenda 2030 och därigenom förbättra förutsättningarna för att implementera utbildning för hållbar utveckling i skolan. Pressen välkomnas till Vimmerby gymnasieskola på fredag, den 14 augusti kl 12.30 för att träffa projektgruppen bakom satsningen: Thomas Svarén, Region Kalmar län/Vimmerby, Kerstin Eriksson, Energikontor Sydost, Bo Hellström och Martin Flower, Universitets- och Högskolerådet/Den globala skolan.

Energibudskap i Hultsfred för att påverka vanor och beteende

Energibudskap i Hultsfred för att påverka vanor och beteende

Pressmeddelande

Dagens ungdomar och unga vuxna söker information på skärmar och nätet. Inom pilotprojektet Eye2Eye tänker Energikontor tillsammans med Hultsfreds kommun testa hur man kan få fram ett budskap om att minska energianvändningen. Avsikten är att använda energimätvärden från en byggnad, bädda in detta i ett tilltalande budskap och nå elever och personal på Hultsfreds gymnasium i syfte att medvetandegöra energianvändning och miljöaspekterna som energianvändningen orsakar.

Glädjande besked för sydostregionen – fortsatt skattebefriad biogas

Glädjande besked för sydostregionen – fortsatt skattebefriad biogas

Pressmeddelande

EU-kommissionen beslutade den 29 juni, att godkänna Sveriges ansökan att fortsätta skattebefria biogas och biogasol för transportändamål. Beslutet gäller i tio år vilket medför möjligheter till en stabil och långsiktig hantering av dessa klimatsmarta och samhällsnyttiga bränslen. Skattebefrielsen är särskilt glädjande för alla i sydöstra Sverige som länge har satsat på biogas.

Christel Liljegren ny ledamot och Malin Strand ny styrelseordförande för Energikontoren Sverige

Christel Liljegren ny ledamot och Malin Strand ny styrelseordförande för Energikontoren Sverige

Pressmeddelande

Den 7 maj valdes Malin Strand, Fossilfritt Sverige, till ny styrelseordförande för Energikontoren Sverige. Christel Liljegren, vd för Energikontor Sydost, valdes in som ny ledamot.