Göteborgs hälso- och sjukvårdsnämnd satsar 120 miljoner kronor för att merkostnader vid Sahlgrenska Universitetssjukhuset inte ska drabba patienter

Under årets första månader hade Sahlgrenska Universitetssjukhuset oförutsedda merkostnader. De berodde på att kommunerna hade svårt att ta emot utskrivningsklara patienter. Sjukhuset har samtidigt också haft merkostnader för hantering av interna köer.

Inför sommaren är dessutom bedömningen att sjukhuset kommer ha kostnader för dyra personallösningar för att klara bemanningen.

För att ovanstående merkostnader inte ska föranleda nerdragningar inom SU, och därmed minska tillgången till vård för invånare i nämndens område, tillför Göte[1]borgs hälso- och sjukvårdsnämnd 120 miljoner kronor under 2022 som delvis täcker dessa kostnader.

Kontakt
Johan Fält (M), ordförande, 0793-36 06 60

Kristina Grapenholm (L), 1 v ordförande, 0733–384 634

Ann-Christine Andersson (S), 2 v ordförande

Presskontakter

Västra Götalandsregionens presstjänst

https://www.vgregion.se/aktuellt/press/

presstjansten@vgregion.se

010-441 41 99

Anna Liljenberg

Presschef

presstjansten@vgregion.se

Björn Johansson

Pressekreterare/kommunikatör

presstjansten@vgregion.se

Ingrid Lord

Pressekreterare/kommunikatör

presstjansten@vgregion.se

Anders Sandahl

Pressekreterare/kommunikatör

presstjansten@vgregion.se