Det står nu klart att Sophiahemmet Högskola startar ytterligare en intensivutbildning för nyanlända läkare. Allt för att snabbt ta till vara på hög kompetens som dessutom är mycket eftertraktad på den svenska arbetsmarknaden.

Första kursen med studenter som gick utbildningen för nyanlända läkare på Sophiahemmet Högskola.

– För oss är det en självklarhet att fortsätta programmet för nyanlända läkare. Speciellt med tanke på den enorma betydelse kursen haft för deltagarna som tack vare den fått en inträdesbiljett till att arbeta inom svensk hälso- och sjukvård, säger Johanna Adami som är rektor på Sophiahemmet Högskola.

Det var i höstas som högskolan, i samarbete med Novare Potential, på rekordkort förberedelsetid blev först i landet med att starta en intensivutbildning för nyanlända läkare. Bakgrunden var en ökad frustration hos den här gruppen eftersom det tar lång tid, i genomsnitt fem år, att komma ut i arbete. Målet med utbildningen är att förkorta den här tiden.

Hjälp att klara kunskapsprov
Men för att över huvud taget lyckas måste läkarna först klara ett medicinskt kunskapsprov som kräver förberedelser, något som Sophiahemmet Högskola nu återigen tänker bidra med. Redan i dag har drygt 70 anmälningar kommit in till kursen.

– Det är ett tecken på ett skriande behov av den här typen av utbildning. För många är läget ensamt, utsatt och enormt pressande. Att klara kunskapsprovet är framtidsavgörande för att dessa individer ska kunna fortsätta utöva sitt yrke. Det tänker vi försöka hjälpa dem med, fortsätter Johanna Adami.

Teori och praktik
Tanken är att på bästa sätt förbereda studenterna på sitt yrke som läkare i Sverige. Det blir bland annat föreläsningar om lagar och dokumentation och diskussioner om etik, genusfrågor, mänskliga rättigheter och patienternas speciella ställning i vården. När kursen är slut ska alla ha full koll på hur det svenska hälso- och sjukvårdssystemet fungerar och vara väl förberedda för kunskapsprovet.

– Men det handlar också om att ge kursdeltagarna en tillhörighet, ett kontaktnät och en plattform att bygga någonting nytt på, säger Johanna Adami.

Utöver teoretiska föreläsningar erbjuds även klinisk praktik på Sophiahemmet Sjukhus. Något som varit mycket uppskattat hos såväl vårdgivarna på Sophiahemmet som studenterna. Närheten mellan högskolan och sjukhuset med hela dess nätverk av vårdgivare är en god möjlighet att bana väg för de nyanlända läkarna.

– Att få auskultera och assistera vid operationer på sjukhuset var helt fantastiskt och öppnade helt nya dörrar för mig. Nu vet jag exakt vad jag behöver göra för att påbörja min kirurgkarriär här i Sverige, säger Mohamed Mohamed från Egypten, som gick ut kursen i vintras.

Fakta om utbildningen:
Antal utbildningsplatser 2017: 30
Längd: 12 veckor
Antagningskrav: Godkänd läkarlegitimation, goda kunskaper i svenska och hög motivation
Samarbete: Utbildningen bedrivs i samarbete med Novare Potential med stöd från Wallenbergstiftelsen.

Text: Pia Hellsing

Presskontakter

Marina Dyfverman

Kommunikationschef

marina.dyfverman@sophiahemmet.se

08-406 20 17

Pia Hultkrantz

Kommunikationsansvarig

pia.hultkrantz@sophiahemmet.se

08-406 20 16