Ystads kommun tilldelades internationellt pris för sin Ystad-Österlensmodell för samordnad varudistribution när Low Carbon Logistics Award delades ut på konferensen Green Cities i Polen. Modellen har minskat de årliga leveransstoppen med 75 procent och ökat trafiksäkerheten i Ystad, Simrishamn och Tomelilla.

Fotograf/Källa: Energikontor Sydost

Förra veckan arrangerades Green Cities i Szczecin, en konferens som lyfter fram det senaste inom transport- och logistiklösningar från hela världen för att bidra till hållbara städer. I samband med konferensen delades pris ut till olika internationella aktörer som satsat på att effektivisera transporter i sin kommun eller organisation. Kommundirektör Jonas Rosenkvist och kommunstyrelseordförande Kent Mårtensson från Ystads kommun fanns på plats för att ta emot priset i kategorin ”Municipality of the year” för kommunens modell för samordnad varudistribution – Ystad-Österlensmodellen.

”Jag är stolt! Det känns bra att modellen blir internationellt uppmärksammad,” säger kommunstyrelsens ordförande Kent Mårtensson.

Ystad-Österlensmodellen kom till 2013 då Ystad kommun tillsammans med Tomelilla och Simrishamn tog fram en ny affärsmodell för upphandling och leverans av produkter till kommunala verksamheter. Samordnad varudistribution innebär att enskilda varuleverantörer lämnar gods på en gemensam terminal där varorna sedan samlastas för distribution med ett fordon, vilket ökar fyllnadsgraden och därmed effektiviserar transporterna. Twisten med Ystad-Österlensmodellen är att kommunen sköter transportplaneringen själva, något som är unikt i Sverige och som gett tydliga resultat, både ur miljömässiga och sociala aspekter.

”Tack var den här modellen har vi minskat våra årliga leveransstopp med 75 procent. Personalen på verksamheterna som vi kör ut till kan planera sina scheman lättare efter våra punktliga leveranstider och säkerheten kring skolor och äldreboenden har ökat eftersom färre lastbilar behöver köra in på området", säger kommundirektör Jonas Rosenkvist.
 

Mer information om Ystad-Österlensmodellen finns att läsa på ystad.se/naringsliv/upphandlingar/samordnad-varudistribution/


Kommuner som är intresserade av att införa samordnad varudistribution, eller utveckla den modell de redan har, är välkomna att besöka kosava.se – nationellt centrum för kommunal samordnad varudistribution, drivet av Energikontor Sydost och Länsstyrelsen i Skåne.
 

Priset för Best Municipality of the year delades ut inom det internationella projektet Low Carbon Logistics som syftar till att effektivisera transporter i Polen, Sverige, Litauen och Tyskland, finansierat av Södra Östersjöprogrammet via Europeiska Regionala Utvecklingsfonden.

 

För mer information, kontakta

Fredrik Mårdh, Energikontor Sydost                                 

0709-21 60 50, fredrik.mardh@energikontorsydost.se

 

VI STÖDJER FÖRETAG & OFFENTLIGA AKTÖRER I ENERGI- OCH KLIMATARBETET på uppdrag av kommuner, landsting och regioner i Sydost.

Energikontor Sydost AB - Energy Agency for Southeast Sweden
Smedjegatan 37
352 46 Växjö, Sweden
Tel: +46 (0)470-76 55 60
Webb: energikontorsydost.se

 


Presskontakter

Johanna Wallin

Kommunikatör

johanna.wallin@energikontorsydost.se

   0709-21 60 56