Fredagen 30/8 eftermiddag, möjlighet att boka intervju med Yogi Amandeep Lördagen 31/8 14:00, Yogi Amandeep Singh föreläser Stortorget,15:00, gratis session av kundaliniyoga i Kalmar stadspark Människan som individ behöver bli mer välmående och mänskligheten som kollektiv behöver bidra till en hållbar utveckling – och detta gäller inte minst när vi har semester! Besöksnäringen i Kalmar och Öland står årligen värd för 100 000-tals människors semesterfirande och sysselsätter så väl lokalbefolkning som gästarbetare från när och fjärran. Nu pågår en satsning där Linnéuniversitetet, Energikontor Sydost och Länsstyrelsen Kalmar län arbetar med att inspirera turister och turismnäringen kring Wellbeing – dvs hur en hållbar turism och ett turistande som också kan bidra till att skapa harmoni mellan det fysiska, mentala och själsliga.

Fotograf/Källa: Amandeep Singh

Under Kalmarsundsveckan är Linnéuniversitetet och Energikontor Sydost värd för Yogi Amandeep Singh första Sverigebesök, Amandeep som är en av rådgivarna i denna Wellbeing-satsning.

”Yogi Amandeep är en genuin yogi, spirituell ledare och hälsocoach med rötter i Himalaya. Han är en av de världsledande specialisterna inom yogisk filosofi, yogisk historia och yogiska tekniker och har till exempel medverkat i dokumentärer i ämnet på Gaia, en online medietjänst” säger Lina Lindell, projektledare från Linnéuniversitetet.  Hon fortsätter ”han är unik på det sätt att han utöver i Himalaya, studerat och verkat i många olika kulturer, och därför har en oerhört bred kunskap om hur vi kan må och fungera bra, vilket är extra viktigt i dagens samhälle där bl.a. en allt intensivare stress bidrar till ökad ohälsa.”

Yogi Amandeep har flera universitetsexamina i bagaget och har verkat som coach inom psykologi vilket bidragit till en helhetsbild inom hälsa, och också en förmåga att relatera till oss som följer den livsstil som råder i Sverige. Yogi Amandeep delar med sig av sin omfattande erfarenhet med ett öppet hjärta då han hoppas att det ska bidra till en ökad medvetenhet kring vad som bidrar till välmående och en förhöjd livskvalitet.

 

Företag och privatpersoner är välkomna att ta del av hans kunskap och budskap.

Yogi Amandeep kommer, under Kalmarsundsveckan, att tala på Stortorget lördagen 31/8 kl 14.00 om hur vi kan uppnå och vara i ett tillstånd av välmående. ” How to be well in a turbulent world? A Himalayan yogi shares ancient techniques for wellbeing.” I Himalaya har under tusentals år tekniker för att uppnå och upprätthålla ett tillstånd av wellbeing utvecklats. Kan vi dra nytta av dessa för att må och fungera bättre i vår vardag? Om vi kontinuerligt använder oss av de välbeprövade tekniker som finns för att må bra i vårt dagliga liv kan vi stärka vår hälsa och på så sätt höja vår livskvalitet.

Efter talet kommer det erbjudas en gratis session av kundaliniyoga i Kalmar stadspark kl 15.00. Inga förkunskaper krävs. För att delta är det bra att ha något slags underlag att sitta på.

 

Fakta om satsningen på Wellbeing

Satsningen genomförs juli 2018 till juni 2021 och är ett projekt som finansieras av EU via Interreg South Baltic samt av Energimyndigheten och Region Kalmar.

Under den första delen av projektet fokuserar vi på vad Wellbeing, eller välmående, är och hur vi kan uppnå det medan vi de följande två åren arbetar med att integrera konceptet i turismnäringen där det bland annat ingår att marknadsföra Kalmar län som ett #homeofwellbeing med grund i de fantastiska rekreationsmöjligheterna länet erbjuder.

 

För mer information, kontakta

Lina Lindell

projektledare vid Linneuniversitetet - konceptet Wellbeing och Yogi Amandeep

0772-28 80 00, lina.lindell@lnu.se

 

Christel Liljegren

Vd och projektledare vid Energikontor Sydost - hållbar turism kopplat till energi & transporter

0706-208 308, christel.liljegren@energikontorsydost.se

 

Boka intervjuer med Amandeep

Joanna Kohnen

Naturskyddsenheten, Samordnare inom Wellbeingturism

010 223 86 67, joanna.kohnen@lansstyrelsen.se

VI STÖDJER FÖRETAG & OFFENTLIGA AKTÖRER I ENERGI- OCH KLIMATARBETET på uppdrag av kommuner, landsting och regioner i Sydost.

Energikontor Sydost AB - Energy Agency for Southeast Sweden
Smedjegatan 37
352 46 Växjö, Sweden
Tel: +46 (0)470-76 55 60
Webb: energikontorsydost.se

 


Presskontakter

Johanna Wallin

Kommunikatör

johanna.wallin@energikontorsydost.se

   0709-21 60 56