Vitlycke museum har sedan tidigare ett omfattande referensbibliotek med inriktning på hällristningar och bronsålder. Två nyinkomna bokdonationer lyfter nu museets bibliotek ytterligare och gör det till norra Europas spetsigaste bibliotek inom områdena hällristningar, bronsålder och yngre stenålder.

Lars Strid i biblioteket på Vitlycke museum. Fotograf/Källa: VGR

Vitlycke museum har under det senaste året mottagit två mycket generösa bokdonationer. Under 2021 donerade Stiftelsen för dokumentation av Bohusläns hällristningar den kände hällristningsforskaren Lasse Bengtssons privata forskningsbibliotek. Nu under våren har även professor Kristian Kristiansen vid Göteborgs Universitet valt att donera stora delar av sitt forskningsbibliotek till museet.

– Donationerna innebär att Vitlycke museums betydelse som kunskapscentrum blir än mer relevant, säger Anna Svensson, tillförordnad chef på Vitlycke museum.

Museets bibliotek byggdes upp av Lasse Bengtsson under hans tid på museet och bestod innan donationerna av ungefär 100 hyllmeter litteratur. I museets katalog finns framför allt litteratur om hällristningar och Europas bronsålder, men även religionshistoria, historia och etnologi ryms i samlingarna. Museet har även en samling med arkeologisk periodika, som annars inte finns utanför de stora universitetsbiblioteken.

Lars Strid är ansvarig för museets bibliotek, och entusiastisk över donationerna.

– Jag skulle säga att donationerna betyder allt för museet. Det gör att vi har ett fantastiskt uppdaterat och relevant referensbibliotek för den egna verksamheten, som också kommer att göras tillgängligt för studenter, forskare och hällristningsintresserad allmänhet, säger han.

Lasse Bengtssons donation omfattar ungefär 20 hyllmeter med litteratur. Större delen av böckerna handlar om hällristningar och bronsålder, men här finns även annan arkeologisk litteratur.

Kristian Kristiansens donation omfattar ungefär 76 hyllmeter. Den stora samlingen innehåller litteratur om hällristningar, bronsålder och yngre stenålder. Här finns även rikligt med litteratur om arkeologisk teori och metod samt en stor samling böcker med en bred arkeologisk tematik. Unikt med samlingen är att den har tillhört en av vår tids främsta bronsåldersforskare och böckerna är dessutom fulla med Kristian Kristiansens noteringar.

Om donatorerna:

Kristian Kristiansen (f.1948) erkänd forskare och professor i arkeologi vid Göteborgs universitet. Initiativtagare till databasen SHFA, Svenskt hällristningsforskningsarkiv.

Lasse Bengtsson (1952-2019) Tidigare chef och sedan 1:e antikvarie på Vitlycke museum. Grundare av stiftelsen för dokumentation av Bohusläns hällristningar.

 

Kontakt
Lars Strid, biblioteksansvarig vid Vitlycke museum
0700-20 61 26
lars.strid@vgregion.se

Förvaltningen för kulturutveckling är en del av Västra Götalandsregionen. Vi vill att alla invånare och besökare ska ha nära till kultur, natur och kulturarv. Genom närvaro och verksamhet i hela regionen når och angår vi många.  Tillsammans med andra utvecklar, förmedlar och skapar vi kunskap och upplevelser. Med vår samlade kompetens verkar vi för ett hållbart samhälle och ett gott liv för alla i hela regionen. Läs mer på vgregion.se/kulturutveckling 

Relaterade bilder

Presskontakter

Zara Tellander

Presskommunikatör

zara.tellander@vgregion.se

   070-021 18 23