Pandemin går in i en ny fas men Västra Götalandsregionen fortsätter arbetet med att erbjuda vaccination som skyddar invånarna mot allvarlig sjukdom. Vecka 8 startar vaccination med dos 4 till personer på SÄBO, med hemtjänst eller hemsjukvård samt 80 år och äldre.

Folkhälsomyndigheten gav idag besked om att en fjärde dos vaccin mot covid-19 nu rekommenderas till följande grupper: 

  • personer på SÄBO, 

  • personer med hemtjänst eller hemsjukvård, samt 

  • alla som är 80 år och äldre. 

Start i Västra Götaland vecka 8

Västra Götalandsregionen påbörjar denna vaccination vecka 8, precis som Folkhälsomyndigheten föreslår. 

Boende på SÄBO samt personer med hemsjukvård eller hemtjänst kommer att vaccineras i samverkan mellan vårdcentral och kommun. Övriga personer som är 80 år eller äldre kommer att erbjudas vaccination hos sin vårdcentral, men kan också själva boka tid eller gå på drop-in hos valfri vaccinationsmottagning. Det ska vara minst fyra månader sedan tredje dosen. 

– Det här är de invånare som löper störst risk att drabbas allvarligt om de smittas. Det är viktigt att de får sin fjärde dos och stärker sitt skydd mot sjukdomen, säger vaccinationssamordnare Kristine Rygge. 

Fram till och med vecka 5 hade tre doser getts till ungefär 87 procent av invånare 80 år och äldre i Västra Götaland. 

Anpassar kapaciteten efter behov hos invånare 

Den 9 februari tog regeringen bort de flesta åtgärder mot covid-19. Men Folkhälsomyndigheten betonar att vaccination är det bästa för att undvika svår sjukdom i covid-19. Västra Götalandsregionen kommer att fortsätta erbjuda invånare i Västra Götaland vaccination.  

– Varje dag jobbar VGR tillsammans med alla vaccinatörer för att erbjuda vaccin. Vi har en bra täckning inte minst i de äldsta åldersgrupperna. Framför allt när det gäller tredje dosen är takten fortfarande hög, säger Kristine Rygge. 

I Västra Götaland finns det fortsatt gott om vaccintider, såväl bokningsbara som på drop-in. Alla vaccinatörer kan hittas via VGR:s samlingssida. Arbetet med att erbjuda vaccination i områden med lägre täckning fortsätter liksom arbetet med extra vaccinationsinsatser på vissa orter. 

– Vaccinationerna mot covid-19 är fortsatt högt prioriterade. Samtidigt är stora delar av vården är hårt belastad av andra skäl, bland annat uppdämda vårdbehov. Under våren kommer vi att löpande se över utbudet av vaccinationsplatser och anpassa oss efter behovet, säger Kristine Rygge. 

Länkar och kontakt: 

Vid frågor: Kontakta VGR presstjänst, 010-441 41 99, presstjansten@vgregion.se 

Västra Götalandsregionen, VGR, ska bidra till ett gott liv för människorna i Västra Götaland – det är vårt övergripande uppdrag. Det gör vi inom våra områden: hälso- och sjukvård, tillväxt och utveckling, kollektivtrafik och kultur. VGR styrs av förtroendevalda politiker. De 149 ledamöterna i regionfullmäktige väljs av invånarna i de allmänna valen. VGR har ungefär 56 000 anställda som främst arbetar inom hälso- och sjukvården men vi har också verksamhet inom kultur, utbildning och kollektivtrafik.

Presskontakter

Västra Götalandsregionens presstjänst

https://www.vgregion.se/aktuellt/press/

presstjansten@vgregion.se

010-441 41 99