Sveriges veteraner efterlyser större intresse från politikerna, vill delta i samhällets krisberedskap och bidra med sina erfarenheter i skolan. Det framkom när Sveriges Veteranförbund (SVF) på tisdagen presenterade sitt förslag ”Veteranpolitik för Sverige” för försvarsminister Peter Hultqvist (S). Mötet genomfördes digitalt och lockade företrädare för alla Sveriges 29 veteranföreningar från Skåne till Norrland.

Försvarsminister Peter Hultqvist i videomöte med veteraner om nytt veteranpolitiskt program 24 nov 2020 Fotograf/Källa: Mikael Kiesbye/Regeringskansliet

- Det politiska intresset för svenska veteraner måste sträcka sig längre än att fira veterandagen 29 maj, säger Sverker Göranson, ordförande för Sveriges Veteranförbund och tidigare ÖB. Det gäller både regeringen och oppositionen.

Alla svenskar som deltar i internationella fredsinsatser och andra operationer räknas som veteraner. Veteranpolitiken berör därför utrikespolitiken, säkerhetspolitiken, biståndspolitiken och försvarspolitiken. Förslaget omfattar samtliga politiska nivåer såsom riksplanet, regioner och kommuner.

Se även bifogat ”Veteranpolitik för Sverige”.

Ytterligare information kan lämnas av:
Jonas Alberoth 070-337 23 02 , styrelseledamot.
MariAnne Boström 070-879 90 84, generalsekreterare

 

 


Sveriges Veteranförbund finns till för alla svenska veteraner. En veteran är en person som internationellt deltagit i fredsfrämjande eller humanitära insatser. Det kan vara en brandman som hjälpt till utomlands vid en jordbävningskatastrof, en polis som arbetat utomlands för Rikspolisstyrelsen eller en soldat som gjort FN-tjänst. Den gemensamma nämnaren är att de har ställt upp när världssamfundet kallat till insatser för fred i världen.

H.K.H. Prins Carl Philip är höge beskyddare av Sveriges Veteranförbund. 


Presskontakter

Martin Ruist

Presskontakt

martin.ruist@fourpr.se

   073-9321262

MariAnne Boström

Generalsekreterare

marianne@sverigesveteranforbund.se

   070-879 90 84