De allra flesta tandläkare är duktiga och gör ett bra jobb, men ibland blir det fel och frågan är då vem som ska betala - tandläkaren eller patienten. I dag saknas rättigheter för patienter i tandvården, vilket drabbar ekonomiskt svaga grupper hårt, säger Ann-Marie Lidmark Tandhälsoförbundets ordförande.

Att rotfylla en kindtand kostar mellan 5 000 och 6 000 kr beroende på hur många rotkanaler som ska fyllas igen. Därtill kommer att laga tanden eller sätta på en krona. Misslyckas tandläkaren och rotfyllningen behöver göras om eller tanden dras ut betalar patienten även den kostnaden. 

- Folk ringer till Tf och frågar om de verkligen ska betala även omgörning och udragning av tanden, säger Tf:s ordförande. Tyvärr kan vi bara bekräfta att patienten i tandvården saknar rättigheter.

Garantier på tre år ska finnas för kronor och broar, men det är bara en rekommendation som tandläkare och Konsumentverket kommit överens om. Som patient behöver man därför alltid kontrollera garantitiden med tandläkaren innan åtgärd. Bra är också att veta vilket försäkringsbolag tandläkaren har ifall man senare behöver kontakta det.

En krona kostar minst 6 000 kr och för en bro över en tandlucka blir priset det dubbla. Om det krävs omgörning och det saknas försäkring blir kostnaden stor för den enskilda personen, även om man omfattas av det statliga högkostnadsskyddet.

- Tf:s erfarenhet är att tandläkaren inte alltid är beredd att göra om en krona eller bro om patienten är missnöjd och anser att den inte passar eller om den spricker. En ytterligare komplicerande faktor är att patienten ofta tappat förtroendet för tandläkaren och då vill vända sig till en ny.

I sådana fall får patienten bekosta den nya kronan eller bron själv då garantin inte följer med till den nya tandläkaren. Gällande kompositfyllningar finns sällan någon garanti. Möjligen kan patienten få den om gjord om den går sönder eller lossnar inom några dagar, men har det gått flera veckor får man själv betala omgörning.

För den som är allergisk mot ett insatt material är det alls inte självklart att få byta ut det utan kostnad. Enda möjligheten är om regionen betalar kostnaden efter att patienten först lett i bevis att hen är allergisk mot materialet. För detta krävs provtagning och intyg från läkare.

Patientens rättsliga ställning behöver därför stärkas, enligt Tf. Man ska dock vara medveten om att det finns svårigheter i bevisföringen och ofta står tandläkarens ord mot patientens ord. Vissa behandlingar är också osäkra, vilket bland annat gäller rotfyllningar som ofta misslyckas.

Angeläget är att det finns en rättslig instans där patienten kan pröva sin sak. Tf har tidigare föreslagit att tandvården ska ingå i Konsumentköplagen, vilket skulle möjliggöra att överklaga en behandling till Konsumentombudsmannen (KO). De politiska partierna är dock tveksamma till en sådan ordning.

Om tandvården läggs in i hälso- och sjukvårdens högkostnadsskydd kanske frågan löses automatiskt då patienten inte kommer att drabbas av merkostnader om tandläkaren misslyckas.

- Oavsett vilken väg de politiska partierna väljer så behöver tandvårdspatientens rättigheter stärkas, konstaterar Tf:s ordförande.


Information om Tf
Tandhälsoförbundet (Tf) är en ideell organisation för patienter i tandvården och är medlem i Funktionsrätt Sverige. Tf arbetar för att tandvården ska ingå i sjukvårdens högkostnadsskydd då tänderna är en del av kroppen. Tf arbetar för bättre och mindre giftiga material, för nationella riktlinjer för amalgamsanering, borttagning av infektioner i käkbenet och extraktion av tänder samt för lagstadgad patientinformation. 
Kontaktuppgifter: info@tf.nu, tel 08-428 92 42 (teltid varje vardag kl 10-13 plus måndagar kl 16-18 och onsdagar kl 19-20)

Presskontakter

Ann-Marie Lidmark

Förbundsordförande

lidmark@tf.nu

08 428 92 42

070 7427957