Allt fler elever som söker till gymnasiet väljer naturbruksprogrammet. En jämförelse visar att Västra Götalandsregionens naturbruksskolor Uddetorp, Svenljunga, Sötåsen och Axevalla Hästcentrum under de senaste fem åren har sett en ökning av förstahandssökande på 34 procent.

Fotograf/Källa: Helena Skoog

Efter omvalsperiodens slut i mitten av maj stod det klart att Västra Götalandsregionens naturbruksskolor har 242 förstahandssökande. Totalt har nästan 1000 högstadieelever sökt till de fyra skolorna. 
Det är framför allt på Naturbruksskolan Sötåsen, dit även Axevalla Hästcentrum räknas in, som man ser den största ökningen. Bo Grenabo Tapper, skolchef på Naturbruksförvaltningen, ser det ökade intresset som mycket positivt för den gröna näringen och menar att både skolorna och branschen har blivit bättre på att lyfta fördelarna med naturbruksutbildningarna:
– Jag tror att det ökade intresset för naturbruk beror på att många nu har förstått att nästan alla naturbrukselever har jobb direkt efter studenten, men att de också har alla möjligheter att läsa vidare, säger han. 
Även ett gediget arbete för att förbättra elevernas trivsel och studieresultat, bland annat genom att varje elev får sin egen mentor under skoltiden, tror han kan ha bidragit:
– Våra elever tycker att utbildningarna håller en hög kvalitet och de trivs på sina skolor vilket sprids bland andra ungdomar. Det är både roligt och otroligt viktigt för de gröna näringarna att intresset för våra utbildningar ökar. 

Antal förstahandssökande till Västra Götalandsregionens Naturbruksskolor efter omvalet 2022: 
Naturbruksskolan Svenljunga: 51
Naturbruksskolan Sötåsen & Axevalla Hästcentrum*: 105 (Varav Axevalla Hästcentrum: 46)
Naturbruksskolan Uddetorp: 73 
Totalt antal förstahandssökande 2022: 242 
Totalt antal ansökningar 2022: 996
* Axevalla Hästcentrum tillhör organisatoriskt Naturbruksskolan Sötåsen. På Axevalla Hästcentrum finns Naturbruksprogrammets utbildningar mot hästhållning.  

Kontakt 
Naturbruksförvaltningen: Bo Grenabo Tapper, skolchef: 070–082 45 17 
Naturbruksskolan Sötåsen och Axevalla Hästcentrum: Jenny Jacobsson, rektor: 070–081 65 48 
Naturbruksskolan Svenljunga: Peter Nyman, rektor: 072–451 40 13 
Naturbruksskolan Uddetorp: Karin Rosén, rektor: 073–046 67 40


Med visionen "Vi utvecklar kompetens i världsklass för en hållbar framtid och det goda livet" driver Naturbruksförvaltningen utbildning inom ungdomsgymnasiet, särskolan, vuxenutbildningen och yrkeshögskolan. Skolorna Svenljunga, Sötåsen, Uddetorp och Biologiska Yrkeshögskolan (BYS) fungerar som kompetenscentra för de gröna näringarnas tillväxt och utveckling. Tillsammans med näringsliv och forskare driver förvaltningen energiprojekt och försöksverksamhet i framkant på skolorna. Naturbruksförvaltningen är en del av Västra Götalandsregionen.

Presskontakter

Sofie Liljegren

Presskontakt

sofie.liljegren@vgregion.se

   070-082 56 69

Maria Kvarnmarker

Kommunikationschef

maria.kvarnmarker@vgregion.se

   070-0823527