Hur värdesätter vi vattnet och hur ska vi prioritera när vattnet inte räcker till allt som vi är vana vid? Välkommen till ett webbsänt seminarium på temat ”Att värdesätta vatten” den 22 mars. SIWI Swedish Water House, SMHI, Svenskt Vatten och Svenska kyrkan bjuder in till ett fullspäckat seminarium då några av Sveriges ledande experter tar sig an frågan ur olika perspektiv.

I Sverige har vi länge tagit vattnet för givet: vattnet i bäckar, i sjöar, i kranen. Långa perioder av torka med allvarliga följder har känts främmande. Sommaren 2018 blev en ögonöppnare för många. Med ett klimat i förändring väntas både skyfall – med risk för översvämningar – och perioder av torka bli allt vanligare. Även i Sverige. Det är förändringar som redan pågår och samhället måste ta ett gemensamt ansvar för att säkerställa att vattnet används hållbart och klimatsmart – nu och i framtiden.

Under det webbsända seminariet på Världsvattendagen den 22 mars diskuteras vattnets värde ur ett ekonomiskt, socialt, miljömässigt och filosofiskt perspektiv. Potentiella konflikter mellan dessa värden uppmärksammas, liksom hur Sveriges framtida vattensituation ser ut.

– Vattenfrågan klättrar på den globala agendan, men behöver synliggöras här hemma i Sverige. Det är en ödesfråga som vi inte har råd att skjuta upp längre, säger Elin Weyler på SIWI Swedish Water House. 

– För att beslutsfattare och privatpersoner ska kunna ta välgrundade beslut, behövs mer kunskap och fakta om både vattentillgång och vattenvändning. Därför samlar vi ett antal experter vid seminariet, säger Niclas Hjerdt, hydrolog vid SMHI.

Seminariet består av tre delar: Värden & värderingar, Konflikter & avvägningar samt Ansvar & lösningar.

– Det är nödvändigt att människor förstår hur viktigt och bra vårt dricksvatten är – och värdesätter det, säger Pär Dalhielm på Svenskt Vatten.

– Vi måste ha en plan för hur alla ska kunna få vattnet de behöver. Det är intressant att problematisera hur vatten värdesätts och hur vi förhåller oss till olika värden, säger Henrik Grape från Svenska kyrkan.

Talare under dagen är bland annat miljö- och klimatminister Per Bolund, Svenskt Vattens vd Pär Dalhielm, generaldirektör på Näringsdepartementet Ulla Sandborgh, ärkebiskop emeritus KG Hammar och Göteborgs Universitets Åsa Kasimir. 

Se ett mer detaljerat program och anmäl dig här för att möta några av Sveriges främsta experter på att värdera nyttor och risker med vatten i olika sammanhang.

 

Medverkande:

Per Bolund, miljö- och klimatminister

KG Hammar, ärkebiskop emeritus 

Jens Thoms Ivarsson, Creative Director på Göteborg kretslopp och vatten 

Sten Bergström, författare, tidigare SMHI

Gerda Kinell, miljöekonom på Miljödepartementet 

Jannie Staffansson, Consultant on Issues related to Climate Change and adaptation of Saami people

Emma Carmody, Environmental Defenders Office

Håkan Wirtén, Generaldirektör SMHI

Anna Eklund, SMHI 

Johan Kling, HaV 

Julia Wahre, SLU

Åsa Kasimir, Göteborgs Universitet 

Måns Enander, Länsstyrelsen Västmanland 

Ulla Sandborgh, Generaldirektör Näringsdepartementet

Karin Glaumann, WWF 

Pär Dalhielm, vd Svenskt Vatten

 

Om SIWI Swedish Water House 

Swedish Water House är en opartisk och obunden plattform för svenska aktörer intresserade av internationella vattenfrågor. Vi skapar mötesplatser för dialog, samarbete och kunskapsutbyte. Swedish Water House är en del av Stockholm International Water Institute (SIWI).

Kontakt: Andreas Karlsson, andreas.karlsson@siwi.org, tel. 0720 506004.

 

Om SMHI

SMHI är en svensk expertmyndighet med globalt perspektiv och en livsviktig uppgift i att förutse förändringar i väder, vatten och klimat. Med vetenskaplig grund och genom kunskap, forskning och tjänster bidrar vi till att öka hela samhällets hållbarhet. Varje dag, dygnet runt, året om. www.smhi.se

Kontakt: Niclas Hjerdt, niclas.hjerdt@smhi.se,  tel. 011-495 80 00 (vxl).

 

Om Svenskt vatten

Svenskt Vatten är branschorganisationen för landets viktigaste livsmedelsproducenter och miljövårdsföretag – VA-organisationerna. Svenskt Vattens vision är att Sverige ska ha rent dricksvatten, friska sjöar och hav. Vi företräder och driver våra medlemmars intressen i nationella och internationella sammanhang.

Kontakt: Sofia Barré, sofia.barre@svensktvatten.se, tel. 08-506 002 27.

 

Om Svenska kyrkan

I Svenska kyrkans verksamhet är hållbarhetsfrågorna ständigt närvarande. Vi arbetar för människor som lever i utsatthet både i Sverige och utomlands, för skapelsen, för allas rätt till andlig utveckling och för en ökad förståelse och tolerans mellan religioner.

Kontakt: henrik.grape@svenskakyrkan.se, tel. 018-169646.

Presskontakter

AnnaKarin Norberg

Kommunikatör, SMHI. Semester 25 juli - 7 augusti

annakarin.norberg@smhi.se

011-495 8695

   076-720 1927

Eva-Lena Jonsson

Kommunikationschef, SMHI.

eva-lena.jonsson@smhi.se

011-495 83 14

   070-815 83 14

För media - vakthavande meteorolog

För kontakt med prognos- och varningstjänsten vid SMHI om aktuellt väder, prognoser och varningar. Följ gärna våra meteorologer på @SMHIvader på Twitter.

011-495 8524 (dygnet runt)

För media - vakthavande hydrolog

För frågor om aktuella flöden i vattendrag kontakta hydrologiska prognos- och varningstjänsten vid SMHI.

011-495 8183 (kontorstid, kl. 8.00 - 17.00)

För media - vakthavande oceanograf

För frågor om aktuella havsvattenstånd längs kusterna kontakta oceanografiska prognos- och varningstjänsten vid SMHI.

011-495 8240 (kontorstid kl. 8.00 - 17.00)

För media - allmänhetens oceanograf SMHI

För allmänna frågor om tillståndet i havet, oceanografi och marinbiologi (till exempel algblomning).

031-751 8905. Vardagar kl. 09.00 - 16.00.

EvaMarie Törnström

Kommunikatör och presskontakt specifikt gällande SMHI som nationell kontaktpunkt (Focal Point) för FN:s klimatpanel IPCC. Obs! inte generella pressfrågor till SMHI.

evamarie.tornstrom@smhi.se

011-495 8214

   076-495 7746