För första gången har klimateffekten från restaurerade våtmarker beräknats i Sverige. De åtgärder som gjordes under 2021 minskade klimatutsläppen med drygt 7000 ton koldioxidekvivalenter. Det visar nya beräkningar som gjorts på uppdrag av Naturvårdsverket.

Läs mer: https://www.naturvardsverket.se/om-oss/aktuellt/nyheter-och-pressmeddelanden/vatmarksatgarder-gav-7000-ton-lagre-klimatutslapp/

Kontakt:

Amanda Speks, handläggare klimatmålsenheten
Amanda.Speks@Naturvardsverket.se
010-698 16 78

Eva Amnéus Mattisson, projektledare
Eva.Amneus-Mattisson@Naturvardsverket.se
010-698 16 46

Taggar

Våtmarker

Presskontakter

Anneli Nivrén

Presschef

anneli.nivren@naturvardsverket.se

010-698 13 00

   070-206 37 27

Berit Oscarsson

Kommunikationschef

berit.oscarsson@naturvardsverket.se

010-698 13 61

   076-115 15 25