Idag har kulturnämnden beslutat om vilka som blir årets mottagare av Västra Götalandsregionens olika kulturstipendier.

Diplom av Christina Roos Fotograf/Källa: Christina Roos 2021

Med anledning av pandemin har kulturnämnden beslutat att fler kulturstipendier ska delas ut, 30 st mot tidigare års 10 st. Totalt delas 15 st arbetsstipendier á 100 000kr och 30 st kulturstipendier á 30 000 kr ut. Nämnden beslutar även om Skaraborgsstipendiet, som i år har två mottagare. Stipendiesumman för dem är på 30 000 kr.

– I år har vi utökat antalet stipendier och hoppas att detta blir en uppmuntran och injektion för kommande uttryck. Vi ser en stor bredd på konstnärliga uttryck och en hög kvalitet, säger Conny Brännberg, ordförande för kulturnämnden.

Med anledning av pandemin uteblir stipendieutdelningen där kulturnämnden möter stipendiaterna. Istället skickas stipendiet och diplomet hem till mottagaren och kulturnämndens presidium gratulerar med en videohälsning. Årets diplom är gjort av konstnären Christina Roos. 

Kulturnämndens presidium gratulerar digitalt

Stipendierna är ett av kulturnämndens sätt att gynna nyskapande i Västra Götaland och skapa förutsättningar för långsiktigt konstnärligt skapande inom alla genrer. Stipendierna delas ut till yrkesverksamma konstnärer bosatta och verksamma i Västra Götaland. Läs mer: Kulturstipendium

Kulturstipendiater

 • Bortas Josefine Andersson                 
 • Dorna Aslanzadeh     
 • Anna Berg                                              
 • Ansgar Beste                                          
 • Tom Bogaard                                         
 • Victor Brandt                                         
 • Jonas Fröberg                                        
 • Anna Gustavsson       
 • Åsa Gustafsson          
 • Mats O Hansson        
 • Mansoor Hosseini     
 • Helga Härenstam       
 • Dominika Kemilä       
 • Eva Kruse                                                
 • Chrisse Kuisma Karlsson                     
 • Eric Langert                                            
 • Hanna Liljenberg        
 • Maria Magnusson     
 • Max Mitle                                               
 • Sara Nielsen Bonde   
 • Åsa Nordgren                                        
 • Mattias Norström     
 • Martha Ossowska Persson                 
 • Stina Pettersson         
 • Hanna Reidmar          
 • Hanna Romin                                         
 • Erika Ticona                                           
 • Berith Stennabb         
 • Kolbrún Inga Söring  
 • Smiljana Vukovic

Arbetsstipendiater

 • Marta Chaves de Melo                        
 • Stefano Conti                                        
 • Helena Fagertun        
 • Anna Maria Friman-Henriksen
 • Goran Hassanpour    
 • Eija Hetekivi Olsson  
 • Ulrika Jansson                                       
 • Ditte Johansson         
 • Jörgen Lind                                            
 • Sanna Lindholm         
 • Gloria Lopez Cleries  
 • Matti Ollikainen
 • Maria Sandlund                                                                                                                       
 • Matilde Søes Rasmusson                                                                                                     
 • Jonny Wartel

Skaraborgsstipendiater

 • Africa Coll                                               
 • Jesper Jenemark

För kontaktuppgifter till stipendiaterna, kontakta Kimberly Åkerström kimberly.akerstrom@vgregion.se

För kommentarer från Västra Götalandsregionens kulturpolitiker

Conny Brännberg (KD), ordförande Västra Götalandsregionens kulturnämnd
Tel: 070-341 05 65

Daniel Andersson (L), 1:e vice ordf. Västra Götalandsregionens kulturnämnd
Tel: 0766-29 87 43

Ann-Charlott Karlsson (S), 2:e vice ordf. Västra Götalandsregionens kulturnämnd
Tel: 070-085 25 55

Västra Götalandsregionens kulturnämnd ansvarar för kultur och kulturutveckling med intresse för hela Västra Götaland. Kultur är en grundförutsättning för aktiva och engagerade medborgare, och delaktighet bidrar till demokratisk utveckling. Kultur kan få människor att växa och har stor betydelse för sysselsättning, regional utveckling och tillväxt i Västra Götaland. www.vgregion.se/kultur

Presskontakter

Västra Götalandsregionens presstjänst

https://www.vgregion.se/aktuellt/press/

presstjansten@vgregion.se

010-441 41 99