Kulturnämnden satsar 400 000 kronor på kursen Atelier for Young Festival Managers 2018. Kultur i Väst och Göteborg ska därmed få värdskapet för kursen 2018.

Den internationella kursen Atelier for Young Festival Managers är en fortbildning på avancerad nivå för unga festivalarrangörer. Projektet ägs av European Festivals Association (EFA) och äger rum två gånger per år på olika platser runt om i världen. 2018 är det dags för Kultur i Väst och Göteborg att ta över stafettpinnen. Med 60 deltagare genomförs kursen i nära samverkan med kulturlivet i Västra Götaland.

Festivaler stärker kulturen

Festivaler har stor betydelse för kommunernas och civilsamhällets sociala utveckling, såväl som för besöksnäringen i Västra Götaland. Att satsa på Atelier for Young Festival Managers är att satsa på kompetensutveckling inom området och säkerställa att festivaler fortsätter att utvecklas på ett professionellt sätt.  Kultur i Väst stärker därmed både sitt festivalarbete och sitt europeiska nätverk.

För kommentarer från Västra Götalandsregionens kulturpolitiker
Conny Brännberg (KD), ordförande Västra Götalandsregionens kulturnämnd
Tel: 070-341 05 65

Lars Nordström (L), 1:e vice ordf. Västra Götalandsregionens kulturnämnd
Tel: 070-920 68 39

Anne-Charlotte Karlsson (S), 2:e vice ordf. Västra Götalandsregionens kulturnämnd
Tel: 070-085 25 55

______________________________________

Västra Götalandsregionens kulturnämnd ansvarar för kultur och kulturutveckling med intresse för hela Västra Götaland. Genom målmedveten satsning och Sveriges största regionala kulturbudget har kulturen en självklar roll i samhällslivet.


Bifogade filer

 atelier festival

Presskontakter

Västra Götalandsregionens presstjänst

https://www.vgregion.se/aktuellt/press/

presstjansten@vgregion.se

010-441 41 99

Anna Liljenberg

Presschef

presstjansten@vgregion.se

Björn Johansson

Pressekreterare/kommunikatör

presstjansten@vgregion.se

Ingrid Lord

Pressekreterare/kommunikatör

presstjansten@vgregion.se

Anders Sandahl

Pressekreterare/kommunikatör

presstjansten@vgregion.se