Kulturnämnden satsar en miljon kronor för att stärka MU-avtalet i Västra Götaland. MU-avtalet är ett avtal mellan staten och konstnärsorganisationerna som ska garantera konstnärer ersättning vid utställningar.

MU-avtalet är ett statligt avtal för medverkans- och utställningsersättning till bild- och formkonstnärer. Tidigare har kulturnämnden arbetat utifrån ena delen av MU-avtalet – utställningsersättning.

Nu avsätter kulturnämnden en miljon kronor ytterligare inom ramen för den andra delen av MU-avtalet – medverkansersättning. Ersättningen ska gå till konstnärer som ställer ut på museum och konsthallar med långsiktigt uppdrag från kulturnämnden. I nuläget innefattar detta Bohusläns museum, Borås konstmuseum, Dalslands konstmuseum, Lokstallet, Läckö slott, Nordiska akvarellmuseet, Röda Sten Konsthall, Skövde konstmuseum, Textilmuseet och Västergötlands museum.

Kriterier för medverkansersättning

Trots satsningar så har många konstnärer idag svårt att få en skälig ersättning för sitt arbete. Kulturnämnden inrättar därför nu också kriterier för att säkerställa att medverkansersättning förstärks. På det här sättet stärks möjligheterna för nyproduktion av samtida konst i Västra Götaland och förbättrar produktionsvillkoren för konstnärer. I förlängningen bäddar detta för ett levande och rikt kulturliv.

För kommentarer från Västra Götalandsregionens kulturpolitiker
Conny Brännberg (KD), ordförande Västra Götalandsregionens kulturnämnd
Tel: 070-341 05 65

Lars Nordström (L), 1:e vice ordf. Västra Götalandsregionens kulturnämnd
Tel: 070-920 68 39

Anne-Charlotte Karlsson (S), 2:e vice ordf. Västra Götalandsregionens kulturnämnd
Tel: 070-085 25 55

______________________________________

Västra Götalandsregionens kulturnämnd ansvarar för kultur och kulturutveckling med intresse för hela Västra Götaland. Genom målmedveten satsning och Sveriges största regionala kulturbudget har kulturen en självklar roll i samhällslivet.


Attached files

 Bild MU-avtal

Press Contacts

Västra Götalandsregionens presstjänst

https://www.vgregion.se/aktuellt/press/

presstjansten@vgregion.se

010-441 41 99

Anna Liljenberg

Presschef

presstjansten@vgregion.se

Björn Johansson

Pressekreterare/kommunikatör

presstjansten@vgregion.se

Ingrid Lord

Pressekreterare/kommunikatör

presstjansten@vgregion.se

Anders Sandahl

Pressekreterare/kommunikatör

presstjansten@vgregion.se