Att beslutet om järnvägssträckan Göteborg-Borås står fast är dagens viktigaste besked enligt Västra Götalandsregionen. Dessutom blir det mer pengar till cykelbanor, en återtagen satsning på Västra stambanan Laxå-Alingsås och ett rejält utredningsuppdrag för tågförbindelsen Göteborg-Oslo.

Fortsatta satsningar på järnväg Fotograf/Källa: Istock

Det framgick när regeringen i dag presenterade den nya nationella planen för infrastruktur. 
 
   Ja det är positiva tillskott från regeringen jämfört med Trafikverkets förslag, 881 miljarder kronor är den största potten någonsin. Samtidigt gläds vi åt förslaget kring Göteborg-Borås. Men vi efterlyser en fortsatt satsning på sträckan Alingsås-Göteborg som är problematisk, då den ofta korkas igen på grund av den höga belastningen, säger regionstyrelsens ordförande Johnny Magnusson (M).
 
Göteborg-Borås 
Regionens högst prioriterade åtgärd Göteborg-Borås ligger kvar med byggstart i perioden 2028- 2033. Avsatta medel till Göteborg-Borås under planperioden är 17 miljarder kronor. Total kostnad är beräknad till 43,5 miljarder. 
  – I planen ingår även planläggning för kvarstående etapper av nya stambanor mellan Linköping och Borås respektive Hässleholm via Jönköping. Det är positivt att vi nu kommer i gång med ett systemtänk för hela nätet. Det är viktigt för Västra Götaland att ingå i en arbetsmarknadsregion med Jönköping, säger Västra Götalandsregionens vice ordförande Helen Eliasson (S).
 

  – Summorna till olika objekt räknas upp i infrastrukturplanen, samtidigt ska man komma ihåg att dessa medel riskerar att ätas upp, eftersom kostnaderna på större infrastrukturprojekt ökar mer i dag än då de planerades inledningsvis, säger regionutvecklingsnämdens ordförande Kristina Jonäng (C).

 
Västra Götalandsregionens kommentarer: 
 
• Alingsås-Laxå (Västra stambanan) ska byggas ut och till detta avsätter regeringen 4 miljarder kronor. Dock inga satsningar på Västra stambanan från Alingsås mot Göteborg som ofta drabbas av förseningar då både godståg och passagerartåg trängs på banan. 
• Det är bra att länsstyrelsen får en pott på 44 miljoner kronor för bidra i stora projekt mer effektivt.
• Västra Götalandsregionen gläds åt att det sker en fortsatt utredning av Göteborg-Oslo. Trafikverket ges uppdrag tillsammans med Jernbanedirektoratet. STRING nämndes särskilt under regeringens presskonferens. Vi väljer att tolka det som en ambitionshöjning mot den tidigare planens bristbeskrivning, och att sträckan från Skälebol nu utreds. 
• Att slussarna i Trollhättan uppgraderas för att säkra Vänersjöfarten samt att farledsfördjupningen i Göteborgs Hamn sker enligt plan är bra. 
• 1 miljard kronor till samfinansiering av regionala cykelvägar. Trafikverkets förslag låg på 600 miljoner, det är en rejäl höjning från regeringens sida vilket är positivt. 
 
 
Kontakter 

Johnny Magnusson (M), regionstyrelsens ordförande 0730-98 48 00

Helen Eliasson (S), vice ordförande 0761-41 02 69

Kristina Jonäng (C), regionutvecklingsnämndens ordförande 0708-67 16 21

 

 

Västra Götalandsregionens regionutvecklingsnämnd har ansvaret för att finansiera insatser för att främja tillväxt och utveckling i Västra Götaland. Satsningarna görs inom ramen för de olika strategier och program som finns, bland annat Vision Västra Götaland, den regionala utvecklingsstrategin 2021-2030, program för hållbar utveckling och olika EU-program.
I nämndens uppdrag ingår även att hantera en stor del av statens insatser för region- och näringslivsutveckling och för bredbandsutbyggnad.
Regionutvecklingsnämnden ansvarar också för uppdragsbeskrivning och finansiering av olika hel- eller delägda bolag och verksamheter som till exempel Turistrådet Västsverige, Almi Företagspartner Väst, naturbruksskolor, Film i Väst, Stenebyskolan och Dalslands Kanal.

Handlingar finns på www.vgregion.se/run

Följ oss på LinkedIn Regional utveckling: Overview | LinkedIn

Följ oss på Facebook www.facebook.com/UtvecklingVastraGotaland

​Följ oss på Twitter twitter.com/VGR_regionalutv

Presskontakter

Västra Götalandsregionens presstjänst

https://www.vgregion.se/aktuellt/press/

presstjansten@vgregion.se

010-441 41 99