Volvo Cars och Northvolt har fattat beslut om att bygga ett forsknings- och utvecklingscenter i Göteborg för batterier som ska tillverkas i en planerad batterifabrik. I centret utvecklas kommande generationer av hållbara batterier.

Västsverige är ett nav för fordonsutveckling i Europa och etableringen av ett FoU-centrum för framtidens batterier i regionen är ett naturligt steg och ligger i linje med industrins strukturomvandling.

- Detta är ett mycket glädjande besked och jag ser det som en bekräftelse på vår gemensamma förmåga att kraftsamla för industrins hållbara omställning till elektrifierade fordon, säger Kristina Jonäng (C), regionutvecklingsnämndens ordförande.

Kontakt:
Kristina Jonäng, regionutvecklingsnämndens ordförande
Tel 0705-867 16 21
E-post: kristina.jonang@vgregion.se

Helena Lundberg Nilsson, regionutvecklingsdirektör
Tel: 0706-63 09 18
E-post: helena.l.nilsson@vgregion.se

Anders Carlberg, chef FoUU
Tel: 0708-82 15 41
E-post: anders.carlberg@vgregion.se

 

Västra Götalandsregionens regionutvecklingsnämnd har ansvaret för att finansiera insatser för att främja tillväxt och utveckling i Västra Götaland. Satsningarna görs inom ramen för de olika strategier och program som finns, bland annat Vision Västra Götaland, den regionala utvecklingsstrategin 2021-2030, program för hållbar utveckling och olika EU-program.
I nämndens uppdrag ingår även att hantera en stor del av statens insatser för region- och näringslivsutveckling och för bredbandsutbyggnad.
Regionutvecklingsnämnden ansvarar också för uppdragsbeskrivning och finansiering av olika hel- eller delägda bolag och verksamheter som till exempel Turistrådet Västsverige, Almi Företagspartner Väst, naturbruksskolor, Film i Väst, Stenebyskolan och Dalslands Kanal.

Handlingar finns på www.vgregion.se/run

Följ oss på LinkedIn Regional utveckling: Overview | LinkedIn

Följ oss på Facebook www.facebook.com/UtvecklingVastraGotaland

​Följ oss på Twitter twitter.com/VGR_regionalutv

Presskontakter

Västra Götalandsregionens presstjänst

https://www.vgregion.se/aktuellt/press/

presstjansten@vgregion.se

010-441 41 99