Som ett sätt att hjälpa den västsvenska besöksnäringen genom pandemin startar Turistrådet Västsverige den 19 januari en nio veckor webbaserad deltidsutbildning där deltagarna får 70% av lönekostnaderna finansierade under utbildningstiden. Utbildningen ska bidra till att företagen utvecklas och förbereda dem för tiden efter pandemin.

Turistrådet Västsverige utbildar besöksnäringen under krisen Fotograf/Källa: Jonas Ingman/Turistrådet Västsverige

Under hösten 2020 har besöksnäringen drabbats extremt hårt av restriktionerna i och med den andra vågen av covid -19 och läget är nu akut.

Västra Götalandsregionen satsar cirka 5 miljoner kronor på en nio veckors webbaserad utbildning där deltagare får 70% av lönekostnaderna finansierade under utbildningstiden. Utbildningen riktar sig till privata besöksnäringsföretag i Västsverige. Programmet är en kombination av självstudier och webbaserade föreläsningar om hållbarhet, värdskap, marknadsföring, digitalisering med mera.

- Turistrådet Västsverige har ställt om resurser för att kunna rikta hjälpen mot en bransch i kris. Vi hoppas med gemensamma krafter kunna lindra effekterna något och samtidigt bidra till kompetensutveckling och företagsutveckling på lång sikt, säger Kristina Jonäng, ordförande regionutvecklingsnämnden i Västra Götalandsregionen.

Turistrådet erbjuder cirka 200 utbildningsplatser för företag i Västsverige med max 50 anställda och fördelar två betalda platser per företag. Utöver dessa 200 platser finns det ytterligare platser för fler inom besöksnäringen att delta i utbildningen, men utan ekonomisk ersättning.

- Den här utbildningen ska hjälpa företagen att kunna behålla personal och vara förberedda för bättre tider när det vänder. Utbildningen är en av flera insatser som Turistrådet gör för att stödja besöksnäringen under krisen, säger Fredrik Lindén, VD Turistrådet Västsverige

Insatsen genomförs som en del av en större satsning i Västsverige för att stötta den viktiga besöksnäringen. Branschens nyckelaktörer är samlade i ett gemensamt kompetensråd som identifierar behov och strategiska initiativ för näringen. Utöver ovan utbildningsinsats genomförs flera olika initiativ för att stärka kompetens och innovationskraft av andra aktörer i Västsverige.

Länk till utbildningen på Turistrådets hemsida

Besöksnäringens kompetensråd

Kontakt:

Kristina Jonäng
Ordförande regionutvecklingsnämnden
Tel: 070-867 16 21
 
Fredrik Lindén
VD Turistrådet Västsverige
Telefon: 031-81 83 08
E-post: fredrik.linden@vastsverige.com

Västra Götalandsregionens regionutvecklingsnämnd har ansvaret för att finansiera insatser för att främja tillväxt och utveckling i Västra Götaland. Satsningarna görs inom ramen för de olika strategier och program som finns, bland annat Vision Västra Götaland, den regionala utvecklingsstrategin 2021-2030, program för hållbar utveckling och olika EU-program.
I nämndens uppdrag ingår även att hantera en stor del av statens insatser för region- och näringslivsutveckling och för bredbandsutbyggnad.
Regionutvecklingsnämnden ansvarar också för uppdragsbeskrivning och finansiering av olika hel- eller delägda bolag och verksamheter som till exempel Turistrådet Västsverige, Almi Företagspartner Väst, naturbruksskolor, Film i Väst, Stenebyskolan och Dalslands Kanal.

Handlingar finns på www.vgregion.se/run

Följ oss på LinkedIn Regional utveckling: Overview | LinkedIn

Följ oss på Facebook www.facebook.com/UtvecklingVastraGotaland

​Följ oss på Twitter twitter.com/VGR_regionalutv

Presskontakter

Västra Götalandsregionens presstjänst

https://www.vgregion.se/aktuellt/press/

presstjansten@vgregion.se

010-441 41 99

Anna Liljenberg

Presschef

presstjansten@vgregion.se

Björn Johansson

Pressekreterare/kommunikatör

presstjansten@vgregion.se

Ingrid Lord

Pressekreterare/kommunikatör

presstjansten@vgregion.se

Anders Sandahl

Pressekreterare/kommunikatör

presstjansten@vgregion.se