På torsdag 15 april håller Anne Beathe Tvinnereim (Sp), fylkesråd region Viken och Kristina Jonäng (C), regionråd och ordförande regionutvecklingsnämnden i Västra Götalandsregionen) ett möte som samlar riksdagsledamöter från samtliga riksdagspartier och ett stort antal norska stortingsledamöter.

Järnvägsförbindelser Sverige-Norge Fotograf/Källa: Norden.org

Anledningen till mötet är det förslag till norsk nationell plan för infrastruktur 2022-2033 som presenterades för ett par veckor sedan. I förslaget som ska hanteras av stortinget i juni, har tidigare utlovade satsningar på järnvägssträckan Göteborg-Oslo skjutits på framtiden. 

- Vi behöver arbeta intensivt för förbättrade förbindelser och hållbara transporter mellan Sverige och Norge. Sträckan Göteborg-Oslo är förhållandevis kort, men ändå sker otillräckliga insatser för att bygga ut järnvägen. Pandemin har gett oss en kuslig påminnelse om hur sårbara vi är och hur lätt det är att gränser stängs. Nu behöver vi kraftsamla på alla politiska nivåer, gemensamt över gränsen, säger Kristina Jonäng. 

Förhoppningen är att mötet kan leda till justeringar av planen när den kommer till stortinget, och att Sverige kan bidra genom att betona sträckans betydelse.

Kontakt: 
Kristina Jonäng (C), regionråd och ordförande i regionutvecklingsnämnden 
Tel: 0708-671621
E-post: kristina.jonang@vgregion.se

Västra Götalandsregionens regionutvecklingsnämnd har ansvaret för att finansiera insatser för att främja tillväxt och utveckling i Västra Götaland. Satsningarna görs inom ramen för de olika strategier och program som finns, bland annat Vision Västra Götaland, den regionala utvecklingsstrategin 2021-2030, program för hållbar utveckling och olika EU-program.
I nämndens uppdrag ingår även att hantera en stor del av statens insatser för region- och näringslivsutveckling och för bredbandsutbyggnad.
Regionutvecklingsnämnden ansvarar också för uppdragsbeskrivning och finansiering av olika hel- eller delägda bolag och verksamheter som till exempel Turistrådet Västsverige, Almi Företagspartner Väst, naturbruksskolor, Film i Väst, Stenebyskolan och Dalslands Kanal.

Handlingar finns på www.vgregion.se/run

Följ oss på LinkedIn Regional utveckling: Overview | LinkedIn

Följ oss på Facebook www.facebook.com/UtvecklingVastraGotaland

​Följ oss på Twitter twitter.com/VGR_regionalutv

Presskontakter

Västra Götalandsregionens presstjänst

https://www.vgregion.se/aktuellt/press/

presstjansten@vgregion.se

010-441 41 99