Idag håller infrastrukturminister Tomas Eneroth en digital pressträff om Elektrifieringskommissionens genomförandeplaner för hur elektrifieringen kan påskyndas. Västra Götalandsregionen är en av de regioner som medverkar för att kommentera hur vi ska bidra regionalt till att skynda på omställningen till eldrivna godstransporter.

Västra Götaland elektrifierar lastbilstransporterna Fotograf/Källa: Volvo Trucks

- Jag är glad och stolt över allt som görs i Västra Götaland för att elektrifiera lastbilstransporterna.

Det säger regionutvecklingsnämndens ordförande Kristina Jonäng som i dag medverkar i infrastrukturministerns pressträff om regionala och nationella elektrifieringslöften för gods på väg.

Västra Götaland är en av de regioner i Sverige som har bidragit med löften. Ett 40-tal aktörer i Västra Götaland har på kort tid bidragit med uttalanden om hur de tänker bidra till att skynda på omställningen till eldrivna godstransporter.

- Det som är extra roligt med elektrifieringslöftet är att det visar bredden av aktörer som har höga ambitioner: inte bara fordonstillverkarna, utan åkerier och speditörer, transportköpare, hamnar och andra logistikcenter, industrier, elnätsbolag, kommuner, hela innovationssystemet – alla drar åt samma håll, säger Kristina Jonäng.

Västra Götalandsregionen gör just nu en kraftsamling för hållbar omställning inom elektrifiering, som en del av den regionala utvecklingsstrategin. I elektrifieringen ingår inte bara lastbilstransporter utan omställningen av hela transportsektorn. Men också processindustrins omställning, utbyggnaden av förnybar elproduktion och ett elnät med tillräcklig kapacitet.

- Omställningen är nödvändig för klimatets skull, men också för jobb och ekonomi. Och det går fort nu. Vi måste ligga i framkant om vi ska klara den globala konkurrensen. Vi i Västra Götalandsregionen bidrar till utvecklingen genom vårt regionala utvecklingsarbete och utvecklingsbudget, säger Kristina Jonäng och passar på att efterlysa draghjälp från nationellt håll i form av stödsystem som är enkla och användarvänliga, bättre kapacitet i elnätet och upphandlingsregler som gynnar omställningen.

Kontakt:
Kristina Jonäng, ordförande regionutvecklingsnämnden 
070-867 16 21
kristina.jonang@vgregion.se

Hans Fogelberg, regionutvecklare FOUU
076 - 050 37 76
hans.fogelberg@vgregion.se

Tula Ekengren, regionutvecklare Miljö
070 - 082 26 15
tula.ekengren@vgregion.se

 

Länk till elektrifieringslöftet

Länk till kraftsamling elektrifiering

Tomas Eneroth håller pressträff om Elektrifieringskommissionens arbete - Regeringen.se

Elektrifieringskommissionen - Regeringen.se

 

Västra Götalandsregionens regionutvecklingsnämnd har ansvaret för att finansiera insatser för att främja tillväxt och utveckling i Västra Götaland. Satsningarna görs inom ramen för de olika strategier och program som finns, bland annat Vision Västra Götaland, den regionala utvecklingsstrategin 2021-2030, program för hållbar utveckling och olika EU-program.
I nämndens uppdrag ingår även att hantera en stor del av statens insatser för region- och näringslivsutveckling och för bredbandsutbyggnad.
Regionutvecklingsnämnden ansvarar också för uppdragsbeskrivning och finansiering av olika hel- eller delägda bolag och verksamheter som till exempel Turistrådet Västsverige, Almi Företagspartner Väst, naturbruksskolor, Film i Väst, Stenebyskolan och Dalslands Kanal.

Handlingar finns på www.vgregion.se/run

Följ oss på LinkedIn Regional utveckling: Overview | LinkedIn

Följ oss på Facebook www.facebook.com/UtvecklingVastraGotaland

​Följ oss på Twitter twitter.com/VGR_regionalutv

Presskontakter

Västra Götalandsregionens presstjänst

https://www.vgregion.se/aktuellt/press/

presstjansten@vgregion.se

010-441 41 99