Fastighetsnämnden har beslutat om ett nytt värmeåtervinningssystem till Mölndals sjukhus. Genom att säkerställa en fortsatt god försörjning av kyla och värme, bidrar det nya systemet till att uppnå Västra Götalandsregionens långsiktiga energimål.

Entré på Mölndal sjukhus Fotograf/Källa: Marie Ullnert

Västra Götalandsregionens fastighetsförvaltning Västfastigheter planerar just nu en utveckling av Mölndals sjukhus energisystem i form av ett värmeåtervinningssystem.

Mölndals sjukhus har ett stort behov av ett flexibelt och robust försörjningssystem av energi och försörjs idag av fjärrvärme. Det nya energiuppbyggnadssystemet innebär bland annat att det befintliga värmesystemet separeras i ett hög- och lågtemperaturssystem, samt att man anlägger hybridsolceller. Det befintliga systemet kompletteras med ett så kallat borrhållager för att maximera värmeåtervinning och energilagring.

- Investering ligger i linje med de viktiga energisparande åtgärder som Västfastigheter genomför för att uppnå Västra Götalandsregionens långsiktiga energimål. Värmeåtervinningssystemet bidrar till att Mölndals sjukhus får en minskad energiförbrukning samt mer flexibel försörjningen av värme- och kyla, säger fastighetsnämndens ordförande Susanna Cassberg (M).

Produktionen av det nya systemet är planerad att starta hösten 2022 och projektet förväntas färdigställt hösten 2023. Det totala investeringsbeloppet ligger på 52 miljoner kronor.

Kontakt för frågor om projektet:

Maria Xygkogianni
Fastighetsförvaltare SU
072-203 58 35
E-post: maria.xygkogianni@vgregion.se

Västfastigheter är Västra Götalandsregionens fastighetsförvaltning. Vi bygger nytt, utvecklar och ansvarar för förvaltning och drift av  regionens viktigaste byggnader som sjukhus, resecentrum, depåer för kollektivtrafik samt skol- och kulturfastigheter. Vi är därmed en av Västsveriges största fastighetsförvaltare.

Presskontakter

Tina Norin

Presskontakt

tina.norin@vgregion.se

   0722 - 057145