Västfastigheter har gett Peab uppdraget att projektera renoveringen och nybyggnationen vid Södra Älvsborgs sjukhus. Infektionsvård, psykiatri och laboratoriemedicin är de verksamheter som ska få en rejäl upprustning för att kunna möta dagens och framtidens behov inom sjukvården.

2016 gav regionstyrelsen i Västra Götalandsregionen genomförandebeslut för tre stora och mycket välbehövliga investeringar i vården på Södra Älvsborgs sjukhus. Nu startar Västfastigheter tillsammans med Peab planeringen av byggnationen som innebär att bygga nytt, bygga om, renovera och flytta verksamheter. I fokus står patienten, men också att skapa en god arbetsmiljö för alla inom verksamheten.

– Det känns väldigt roligt att kunna erbjuda invånarna i hela Västra Götaland ännu bättre sjukvård i framtiden, säger Claes Westberg, projektledare på Västfastigheter. Vi planerar med både medarbetare och patienter i fokus för ökad trivsel, arbetsmiljö och bemötande för alla som kommer i kontakt med sjukvården i Södra Älvsborg, säger han.

– Vi är väldigt glada över att få förtroendet
att få vara med i första delen och planera och projektera detta stora och viktiga projekt. Behovet är stort och det känns riktigt bra att vi är med i arbetet för bättre vårdlokaler i Södra Älvsborg, säger Stefan Lindvert, arbetschef på Peab i Borås.

Planeringen pågår under våren och byggnationen startar hösten 2017. Hela projektet beräknas stå klart under 2021.
 

 För ytterligare information vänligen kontakta: 
Claes Vestberg, projektledare Västfastigheter. 0709-96 26 67

vgregion.se/sas/psykiatrinskvarter 


Presskontakter

Charlotta Moberger

Kommunikationschef

charlotta.moberger@vgregion.se

   0707 - 250244

Tina Norin

Presskontakt

tina.norin@vgregion.se

   0722 - 057145