Intresset för hållbart byggande och sunda byggmaterial växer ständigt. Företag inom byggnadsvård och ekologiskt byggande har mycket att vinna på att samverka för att möta denna efterfrågan. Internationellt är detta en kraftigt ökande näringsgren.

Mot denna bakgrund har Västarvet tagit initiativ till ett regionalt nätverk för företag som vill utveckla sin näring inom byggnadsvård, slöjd och hållbart byggande.

Tillsammans med fyra noder i Dalsland, Bohuslän, Sjuhärad och Skaraborg skall vi bjuda in företag i hela regionen till samverkan, fortbildning och marknadsföring. Målet är att tillsammans öka intressset för miljövänliga, lokalproducerade material i bygge och inredning.

10 maj beviljade Regionutvecklingsnämnden i Västra Götalandsregionen 386 000 kr för 2012-2013. Fram till semptember anordnas fyra företagsträffar. Bottna/Gerlesborg 8 juli, Forsvik 24 augusti, Fengefors i början av september och Uddebo 15 september. Under hösten 2012 kommer vi att arrangera utbildningstillfällen för de ingående företagen.

För mer information:

Björn Ohlén, projektledare Västarvet
Telefon 0708-72 37 69
E-post: bjorn.ohlen@vgregion.se


Presskontakter

Ida Northfell

Kommunikationschef

ida.northfell@vgregion.se

   070-842 15 38

Zara Tellander

Presskommunikatör

zara.tellander@vgregion.se

   070-021 18 23