Ett nytt system som varnar för torka ska byggas upp för delar av Sydafrika. Projektet som just startat inriktas på att ge prognoser och rekommendationer för att klara påfrestningarna bättre. Arbetet bedrivs i nära samverkan med lokala aktörer.

Liksom många andra länder drabbas Sydafrika periodvis hårt av torka, men också av skyfall. Framtidsscenarier pekar på att problemen sannolikt också kommer att öka i ett förändrat klimat. Ett nytt projekt ska bygga upp ett system som varnar för torka, upp till ett halvår i förväg.

- Det handlar om att ge tidiga varningar som är användbara för till exempel småjordbrukare eller vattendistributörer. På så sätt ska de kunna anpassa sin verksamhet bättre och mildra effekterna av torkan. Det säger Lotta Andersson, forskare hydrologi SMHI, och även knuten till Nationellt kunskapscentrum för klimatanpassning, samt till Centrum för klimatpolitisk forskning.

Det nya varningssystemet bygger i grunden på meteorologiska säsongsprognoser som sträcker sig ett halvår framåt i tiden och hydrologiska modeller som beräknar vattentillgång och vattenflöden. För att öka säkerheten i prognoserna installeras även trådlösa nätverk av sensorer för att mäta markens fuktighet. Sensorerna läses av med hjälp av mobiltelefoner från lokala bybor, varvid informationen skickas in till beräkningsmodellerna.

- Den mest centrala aspekten för att lyckas är kopplad till hur informationen i varningarna utformas och vilka rekommendationer som ges. Många småjordbrukare har mycket små marginaler och man kan inte ta alltför stora risker, om prognoserna skulle slå fel.

En annan viktig del i projektet är kunskapsöverföring till de lokalt ansvariga, så att alla delar i varningskedjan ska kunna bedrivas även när projektet är slut.

- Detta är ett första steg för att minska sårbarheten, med de klimatvariationer som finns idag. Valet att arbeta med säsongsprognoser bygger på önskemål från lokala aktörer i ett tidigare projekt som fokuserade på anpassning till klimatförändringar. Under det projektet blev det tydligt att lokal klimatanpassning i utvecklingsländer måste börja med att minska sårbarheten för de klimatvariationer som finns redan i dag, säger Lotta Andersson.

Arbetet drivs inom samarbetet mellan SMHI och Linköpings universitet inom Centrum för klimatpolitisk forskning, CSPR, på uppdrag av Sida. De lokalt ansvariga är Sydafrikas jordbruksdepartements regionala kontor i provinsen Limpopo. Dessutom bygger projektet på samarbete med flera universitet i Sydafrika och Mocambique. Projektet kommer att pågå under tre år.

Sida-projektets namn är ”Local-scale Early Warning for Drought – can they increase community resilience”, med kortnamnet Drought early Warning Detection (DEWD).

Presskontakter

AnnaKarin Norberg

Kommunikatör, SMHI.

annakarin.norberg@smhi.se

011-495 8695

   076-720 1927

Eva-Lena Jonsson

Kommunikationschef, SMHI.

eva-lena.jonsson@smhi.se

011-495 83 14

   070-815 83 14

För media - vakthavande meteorolog

För kontakt med prognos- och varningstjänsten vid SMHI om aktuellt väder, prognoser och varningar. Följ gärna våra meteorologer på @SMHIvader på Twitter.

011-495 8524 (dygnet runt)

För media - vakthavande hydrolog

För frågor om aktuella flöden i vattendrag kontakta hydrologiska prognos- och varningstjänsten vid SMHI.

011-495 8183 (kontorstid, kl. 8.00 - 17.00)

För media - vakthavande oceanograf

För frågor om aktuella havsvattenstånd längs kusterna kontakta oceanografiska prognos- och varningstjänsten vid SMHI.

011-495 8240 (kontorstid kl. 8.00 - 17.00)

För media - allmänhetens oceanograf SMHI

För allmänna frågor om tillståndet i havet, oceanografi och marinbiologi (till exempel algblomning).

031-751 8905. Vardagar kl. 09.00 - 16.00.

EvaMarie Törnström

Kommunikatör och presskontakt specifikt gällande SMHI som nationell kontaktpunkt (Focal Point) för FN:s klimatpanel IPCC. Obs! inte generella pressfrågor till SMHI.

evamarie.tornstrom@smhi.se

011-495 8214

   076-495 7746