Klimatförändringen påverkar Östersjön ovanligt mycket: havsmiljön förändras och havsnivån stiger. Idag är Östersjön hårt belastad av övergödning, sjöfart och befolkningen runt havet. Hur agerar samhället med forskning, miljöövervakning, myndighetsansvar och anpassning för att rädda Östersjön? Den 5 juli arrangerar SMHI seminarium i Almedalen.

Klimatförändringen påverkar Östersjön ovanligt mycket: havsmiljön förändras och havsnivån stiger. Idag är Östersjön hårt belastad av övergödning, sjöfart och befolkningen runt havet. Hur agerar samhället med forskning, miljöövervakning, myndighetsansvar och anpassning för att rädda Östersjön? Den 5 juli arrangerar SMHI seminarium i Almedalen.

Östersjön är redan idag ett utsatt hav med känslig miljö. Övergödning påverkar, alger blommar och de döda bottnarna breder ut sig. Sjöfarten belastar miljön genom fartygstrafik. Runt Östersjön bor ca 90 miljoner människor som påverkar havet när de lever inom det avrinningsområde som mynnar i Östersjön.

– När klimatet förändras ökar belastningen på Östersjön ytterligare, och det påverkar havet och också oss som lever omkring det. Idag vet vi inte allt om effekterna det förändrade klimatet ger och hur det påverkar havet, säger Helén Andersson, forskare på SMHI.

Den pågående klimatförändringen påverkar Östersjön på flera sätt. Vattnet blir varmare när temperaturen i området stiger. Havet blir sötare när nederbörd och tillrinning från land ökar. Samtidigt blir vattnet surare då det binder mer koldioxid från atmosfären. Klimatförändringen får havsnivån att stiga, vilket påverkar kustområdena kring Östersjön.

Seminarium i Almedalen

På vilket sätt kan samhället agera med forskning, miljöövervakning, myndighetsansvar och anpassning till nya förhållanden?

I ett seminarium i Almedalen samtalar experter och forskare från SMHI och Havs- och vattenmyndigheten om ett hav som kommer att vara varmare, sötare och surare i framtiden, och vad detta betyder för havsmiljön. Samtalet berör också hur kustöversvämningar kan förändras och hur vi måste förhålla oss till det.

Medverkar gör Helén Andersson, Signild Nerheim och Lena Viktorsson, SMHI och Thomas Klein, Havs- och vattenmyndigheten. I samtalet ges också ett politiskt perspektiv från Anna Skarpste, Miljöpartiet i Göteborg. Seminariet modereras av Henrik Hamrén, vetenskapsjournalist på Östersjöcentrum, Stockholms universitet.

Seminariet hålls på Briggen Tre Kronor i Visby inre hamn, tisdagen den 5 juli 2016 kl 14:00 – 14:45.

Fler SMHI-experter i Almedalen

SMHI kommer att medverka vid fler aktiviteter under Almedalsveckan 2016. Den 4 juli arrangerar SMHI en klimathalvdag, med seminarier och utställning. Temat är smarta lösningar för skyfall och värmeböljor. 


Seminarium om Östersjön i ett förändrat klimat

Tid: Tisdagen 5 juli 2016, kl 14.00 – 14.45

Plats: Briggen Tre Kronor, Inre hamnen, Visby

Medverkande:

Helén Andersson, enhetschef oceanografisk forskning, SMHI

Signild Nerheim, gruppchef Vattenmiljö, SMHI

Lena Viktorsson, oceanograf, SMHI

Thomas Klein, utredare, Havs- och Vattenmyndigheten

Anna Skrapste, politisk sekreterare, Miljöpartiet Göteborg

Moderator: Henrik Hamrén, vetenskapsjournalist, Östersjöcentrum, Stockholms Universitet.


Utställning på Briggen Tre Kronor

På Briggen Tre Kronor arrangerar Baltic Eye (Östersjöcentrum, Stockholms universitet) en utställning.

SMHI medverkar i utställningen;

måndag 4/7 kl 13 – 14

tisdag 5/7 kl 10.30 - 11.30 och 13 – 14

onsdag 6/7 kl 10.30 - 11.30 och 13 – 14

Presskontakter

AnnaKarin Norberg

Kommunikatör, SMHI.

annakarin.norberg@smhi.se

011-495 8695

   076-720 1927

Eva-Lena Jonsson

Kommunikationschef, SMHI.

eva-lena.jonsson@smhi.se

011-495 83 14

   070-815 83 14

För media - vakthavande meteorolog

För kontakt med prognos- och varningstjänsten vid SMHI om aktuellt väder, prognoser och varningar. Följ gärna våra meteorologer på @SMHIvader på Twitter.

011-495 8524 (dygnet runt)

För media - vakthavande hydrolog

För frågor om aktuella flöden i vattendrag kontakta hydrologiska prognos- och varningstjänsten vid SMHI.

011-495 8183 (kontorstid, kl. 8.00 - 17.00)

För media - vakthavande oceanograf

För frågor om aktuella havsvattenstånd längs kusterna kontakta oceanografiska prognos- och varningstjänsten vid SMHI.

011-495 8240 (kontorstid kl. 8.00 - 17.00)

För media - allmänhetens oceanograf SMHI

För allmänna frågor om tillståndet i havet, oceanografi och marinbiologi (till exempel algblomning).

031-751 8905. Vardagar kl. 09.00 - 16.00.

EvaMarie Törnström

Kommunikatör och presskontakt specifikt gällande SMHI som nationell kontaktpunkt (Focal Point) för FN:s klimatpanel IPCC. Obs! inte generella pressfrågor till SMHI.

evamarie.tornstrom@smhi.se

011-495 8214

   076-495 7746