Kärnkraftsindustrin har utrett om ett varmare klimat förändrar eventuella framtida anläggningars miljöpåverkan. SMHIs beräkningar visar att det finns lokala skillnader i havsvattnets temperaturförändringar utanför de tre kärnkraftverken i framtiden.

Kärnkraftsindustrin sammanställde och analyserade 2009 miljöeffekterna av kärnkraftverkens kylvattenhantering. Resultatet då visade att effekterna av en klimatförändring borde studeras mer ingående. En sådan studie har nu genomförts.


SMHI bidrog genom att undersöka hur havsvattnets temperatur kan komma att förändras utanför de tre kärnkraftverken under perioden fram till år 2100.

Temperaturen i havsvattnet beräknas öka

– Med en klimatmodell har havsvattnets temperatur utanför Forsmark, Oskarshamn och Ringhals beräknats för åren 1961-2099, berättar Karin Borenäs, oceanografisk forskare vid SMHI.

Temperaturökningen mellan perioderna 1970-1999 och 2040-2069 beräknas bli något större för Forsmark och Oskarshamnsverket jämfört med Ringhals, men ökningen håller sig runt 2 C för årsmedelvärdet för alla tre kraftverkslägena.

− Antalet dagar per år med intagstemperaturer på kraftverkens kylvatten över 20 °C kan under samma tid komma att öka, säger Karin Borenäs. Den största förändringen fås vid Forsmark.

Antalet dagar med intagstemperaturer över 24 °C beräknas dock vara fortsatt få under perioden 2040-2069.

Ekologiska konsekvenser

Elforsk, Svenska elföretagens forskning och utveckling, har initierat och finansierat studien. De beräknade temperaturförändringarna har använts för att förutsäga ekologiska konsekvenser av förhöjda kylvattentemperaturer. Resultatet visar att exempelvis fisk kan påverkas negativt, och Elforsk pekar i sin rapport på alternativa tekniska lösningar.

Studien har genomförts av en projektgrupp, där Ehlin Consulting AB varit projektledare.

Rapporten "Miljöeffekter av stora kylvattenutsläpp i ett varmare klimat" finns för nedladdning på Elforsks hemsida.

Elforsk pressinformation

RELATERAD INFORMATION

Presskontakter

AnnaKarin Norberg

Kommunikatör, SMHI. Semester 11 juni - 3 juli 2022.

annakarin.norberg@smhi.se

011-495 8695

   076-720 1927

Eva-Lena Jonsson

Kommunikationschef, SMHI.

eva-lena.jonsson@smhi.se

011-495 83 14

   070-815 83 14

För media - vakthavande meteorolog

För kontakt med prognos- och varningstjänsten vid SMHI om aktuellt väder, prognoser och varningar. Följ gärna våra meteorologer på @SMHIvader på Twitter.

011-495 8524 (dygnet runt)

För media - vakthavande hydrolog

För frågor om aktuella flöden i vattendrag kontakta hydrologiska prognos- och varningstjänsten vid SMHI.

011-495 8183 (kontorstid, kl. 8.00 - 17.00)

För media - vakthavande oceanograf

För frågor om aktuella havsvattenstånd längs kusterna kontakta oceanografiska prognos- och varningstjänsten vid SMHI.

011-495 8240 (kontorstid kl. 8.00 - 17.00)

För media - allmänhetens oceanograf SMHI

För allmänna frågor om tillståndet i havet, oceanografi och marinbiologi (till exempel algblomning).

031-751 8905. Vardagar kl. 09.00 - 16.00.

EvaMarie Törnström

Kommunikatör och presskontakt specifikt gällande SMHI som nationell kontaktpunkt (Focal Point) för FN:s klimatpanel IPCC. Obs! inte generella pressfrågor till SMHI.

evamarie.tornstrom@smhi.se

011-495 8214

   076-495 7746