Kronisk njursjukdom ökar i Sverige och i världen. Om 20 år beräknas njursjukdom vara den femte vanligaste dödsorsaken. Men kunskapen om njursjukdomar är låg och alltför många går länge utan en fastställd diagnos.

Obehandlad njursjukdom kan leda till feldosering av läkemedel och onödigt snabb försämring av njurfunktionen, och är starkt förknippat med ökad sjuklighet i hjärt-kärlsjukdomar.

Njurförbundet vill vända utvecklingen så att färre dör i sjukdomar relaterade till kronisk njursjukdom. I vården är det ofta oklart vilken nivå som är mest lämpad att ta hand om patienter i tidiga stadier. Remissförfarandet varierar mellan regionerna. Länge har det saknats nationella riktlinjer. Men sedan i fjol finns ett nationellt vårdprogram för kronisk njursjukdom, framtaget av Sveriges regioner i samverkan.

Njurförbundet lanserar idag på Världsnjurdagen 10 mars en patientversion av vårdprogrammet, för att patienten ska hitta rätt i vården och kunna ställa krav, samt en lathund för primärvården med riktlinjer för preventiv nefrologi, för att minska riskerna för utebliven diagnos och felbehandling. Samtidigt uppmanas Sveriges regioner att påskynda implementeringen av det nationella vårdprogrammet. Tillämpas det kommer färre att behöva dialys eller en transplantation i framtiden vilket besparar mänskligt lidande och samhället gör stora besparingar.

– Det är hög tid att primärvården förbättrar sina kunskaper om vikten av att sviktande njurfunktion upptäcks tidigt, och om preventiv behandling. Det är också viktigt att patienten informeras om hur förändrad livsstil kan påverka sjukdomen, och annat som patienten kan göra själv, säger Håkan Hedman, ordförande i Njurförbundet.

Mer om Njurförbundets version av vårdprogrammet och lathunden för primärvården: www.njurforbundet.se/ckd

Njurförbundet är en ideell organisation med övergripande uppgift att bevaka njursjukas intressen. Vi är 4000 medlemmar i alla åldrar organiserade i 14 regionföreningar. Vår vision är att alla med njursjukdom ska kunna leva ett rikt och långt liv. Vi är en del av opinionen och visar på lösningar som både kan ge njursjuka ett bättre liv och är bra för samhället. www.njurforbundet.se

Presskontakter

Håkan Hedman

Förbundsordförande

hakan.hedman@njurforbundet.se

   070-718 16 70

Sara Norman

Verksamhetschef

sara.norman@njurforbundet.se

08-546 40 501

   070-33 66 401