Njursjukdomar kommer smygande. Ofta upptäcks inte nedsatt njurfunktion förrän det är för sent att göra något åt. På Världsnjurdagen torsdag 9 mars slår Njurförbundet ett slag för tidig upptäckt.


Nedsatt njurfunktion är ett dolt folkhälsoproblem. Var tionde invånare i Sverige uppskattas ha njurproblem. Men många vet inte om det. Därför går Njurförbundet ut i morgon, torsdag, på Världsnjurdagen och informerar och uppmanar människor att hålla koll på sitt blodtryck. 

- Det är lätt att upptäckta njurproblem genom att blodtrycket är något förhöjt eller att ett urinprov visar spår av äggvita, säger Håkan Hedman, Njurförbundets ordförande.

Under dagen sker arrangemang runt om i landet för att uppmärksamma njursjukdomar, bland annat på sjukhus och i flera av Njurförbundets 14 regionföreningar.
Njurförbundet har länge drivit frågan att regelbundna urinprov och blodtryckskontroller bör införas i skolhälsovården. Också primärvården och företagshälsovården måste bli bättre på att rutinmässigt mäta blodtryck och erbjuda urinprov. 

- Även den som besöker vårdcentralen för en stukad tumme borde få blodtrycket kontrollerat och lämna urinprov. Som det ser ut idag riskerar man att missa många, både barn och vuxna med högt blodtryck, nedsatt njurfunktion och till och med grav njursvikt. Det har skett vid flera tillfällen och skapat onödigt lidande. Tidig upptäckt kan vara avgörande för behandlingsmöjligheterna, säger Håkan Hedman.

Undersökningar som Njurförbundet har gjort bekräftar att många aldrig någonsin lämnat ett urinprov i samband med hälsoundersökningar. Det är också oroväckande sällsynt att blodtryck kontrolleras. Det vill Njurförbundet ändra på. Enkla hälsotester som dessa kan tidigt ge indikationer på njursjukdom, diabetes eller en infektion i urinvägarna.

Mer upplysning om lokala aktiviteter finns på Njurförbundets webb www.njurforbundet.se
För information om internationella World Kidney Day se www.worldkidneyday.org

För information och kontaktuppgifter till lokala intervjupersoner:

Håkan Hedman, ordförande, Njurförbundet
tel: 070-718 16 70
hakan.hedman@njurforbundet.se

Sara Norman, verksamhetschef, Njurförbundet
tel: 08-546 40 501
sara.norman@njurforbundet.se

Presskontakter

Håkan Hedman

Förbundsordförande

hakan.hedman@njurforbundet.se

   070-718 16 70

Sara Norman

Verksamhetschef

sara.norman@njurforbundet.se

08-546 40 501

   070-33 66 401