Om Sverige ska nå ambitionerna om mer hållbara och gemensamma resor kan vi inte låta lagar och regler från 50-talet styra utbyggnaden av cykelinfrastruktur och nya transporttjänster. Det som var modernt 1958 håller inte längre! Det är utgångspunkten för samtalet om ett modernt resande på Almedalsseminariet som arrangeras av Västra Götalandsregionen på torsdag 5 juli. 

Dagens regelverk stoppar statlig medfinansiering

Cykel har många fördelar, både utifrån ett klimat- och ett kapacitetperspektiv, men även för folkhälsan. Vi frågar oss varför vi då inte bygger cykelvägar där behovet är som störst och varför vi låter 60 år gamla lagar förbjuda en smart cykelplanering.

Beteende- och attitydförändringar är en förutsättning för att öka cyklingen. Dagens regelverk stoppar dessvärre statlig medfinansiering för åtgärder på detta område, trots att det bidrar till en effektivare användning av infrastrukturen.

För att våra påverkansåtgärder i sin tur ska ge verkliga resultat behöver vi få till modernare regelverk kring delade och kombinerade transporttjänster. Sverige har som mål att stötta tjänster som får oss att resa tillsammans. Men även på detta område behövs policyförändringar.

Modern lagstiftning ska möjliggöra effektiv utbyggnad av infrastruktur

Västra Götalandsregionen visar på hur en moderniserad lagstiftning kan möjliggöra en effektiv utbyggnad av cykelinfrastruktur för ett hållbart resande.

– Förhoppningen är att vi på seminariet kan ringa in vad det är som hindrar oss från att arbeta för att nå målsättning om ett mer hållbart resande och att vi sen tillsammans kan lösa upp de knutar som finns och förändra på riktigt!, säger Sara Persson på Västra Götalandsregionen, som modererar samtalet.

När: Torsdag 5 juli, kl.12:00-13:00

Var: Havet, Almedalen eller titta via Facebook Live på @VastsvenskaArenan

Arrangör: Västra Götalandsregionen

Medverkande:

  • Karin Svensson Smith, (Mp), Ordf Trafikutskottet
  • Lena Malm, (S) 2:e vice ordf. Kollektivtrafiknämnden, Västra Götalandsregionen
  • Pontus Lindberg, (M) 2:e vice ordf. Regionala utvecklingsnämnden, Region Skåne
  • Gustav Hemming, (C) Miljö-, regionplane- och skärgårdslandstingsråd, Stockholms läns landsting
  • John Hultén, Föreståndare K2, Sveriges kunskapscentrum för kollektivtrafik
  • Sven Hunhammar, Måldirektör Trafikverket
  • Lars Strömgren, Ordförande Svensk Cykling och Cykelfrämjandet

                                       

Presskontakt

Karin Ryberg, regionutvecklare kollektivtrafik och infrastruktur, Västra Götalandsregionen

070 020 75 45

karin.ryberg@vgregion.se

Hållbart resande väst är en kompetens- och projektplattform för hållbart resande. Västra Götalandsregionen vill tillsammans med Region Halland, kommuner, Västtrafik, Hallandstrafiken med flera öka andelen hållbara resor i Västsverige. Hållbart resande väst fungerar som stöd och kunskapskälla inom hållbart resande för kommuner i Västsverige.


Bifogade filer

 1958

Presskontakter

Västra Götalandsregionens presstjänst

https://www.vgregion.se/aktuellt/press/

presstjansten@vgregion.se

010-441 41 99

Anna Liljenberg

Presschef

presstjansten@vgregion.se

Björn Johansson

Pressekreterare/kommunikatör

presstjansten@vgregion.se

Ingrid Lord

Pressekreterare/kommunikatör

presstjansten@vgregion.se

Anders Sandahl

Pressekreterare/kommunikatör

presstjansten@vgregion.se