BioFuel Region har beviljats medel från Europeiska Regionala Utvecklingsfonden (ERUF) för en förstudie som ska ta reda på hur och var man borde kunna ladda fler elbilar i Västernorrland. Nu bjuder projektet in till informationsmöte.

Projektet besöker Timrå för att anordna informationsmöten och visa på möjligheter med att bygga för elbilarnas ankomst. Det finns redan idag ett stort intresse hos såväl företag och kommuner att lära sig mer samt bidra genom att bygga ut laddinfrastruktur. Förstudien finansieras av ERUF, Länsstyrelsen i Västernorrland, BioFuel Region och bostadsbolagen Mitthem och Timråbo.

– Vi vill komma i kontakt med alla de som kan tänka sig att bygga laddinfrastruktur i Västernorrland eller har frågor om elbilar, säger Anna Säfvestad Albinsson, projektledare på BioFuel Region.

 

Lotta Björklund VD Timråbo tillägger:

– I Timrå är de som är intresserade välkomna på möte den 7/9 på Terminalvägen 10 kl. 15.00 och/eller 18.30. Vi och Timrå kommun vill komma i kontakt med till exempel bostadsrättsföreningar, organisationer, fastighetsbolag och företag som är intresserade av att installera laddstolpar för elbilar.  

Projketet ska bland annat bidra till att lägga grunden för en ännu bättre utbyggnad av laddinfrastruktur för elbilar i Västernorrland. Ett viktigt syfte är att öka kompetensen och stärka nätverket kring elbilar i länet. Det finns redan idag mycket kompetens i och med projektet Green Highway, och den kompetensen kommer att tas tillvara och spridas i detta projekt. Fler ställen som tillhandahåller laddning av elbil ger en ökad tillgänglighet och valfrihet för såväl privatpersoner som företagare att köra fordon på förnybar el och därmed minska sina koldioxidutsläpp. 

Fakta om projektet ”Stolpe in för Stad och Land – Förstudie Västernorrland

Projektet pågår under åren 2016 med en budget på 799 000 SEK

Finansiärer:
Europeiska Regionala Utvecklingsfonden (ERUF), Länsstyrelsen Västernorrland, BioFuel Region, Mitthem och Timråbo.

Fakta om BioFuel Region
BioFuel Region är en medlemsägd icke-vinstdrivande organisation med uppdrag att verka för kompetensspridning, en fossilfri fordonsflotta och en utvecklad bioekonomi i norra Sverige. BioFuel Region startar, koordinerar och samarbetar i projekt tillsammans med medlemmar och regionala aktörer och finansieras av medlemsavgifter, regionala medel och projektmedel.

Mer information:

Webbplats:

http://biofuelregion.se/forstudie-elbilar-i-y-lan/

Kontakt
Anna Säfvestad Albinsson
anna.albinsson@biofuelregion.se
070-615 05 05