En djupare analys av regeringens budget visar att den saknar svar på den helt grundläggande frågan om hur Sverige ska få fler i arbete.

Fotograf/Källa: shutterstock_788496931

Trots att problemen gång på gång belysts sägs försvinnande lite om hur skatten på företag och företagande ska sänkas så att fler kan komma i arbete. I kristider är reflexen ofta snara motsatsen, att höja skatter, men det är en reaktion Sverige måste klara av att avstå ifrån.  

- Företagen, med företagaren bakom ratten, är motorn i den svenska ekonomin. Men ska vi stå pall för den skakiga omvärld vi nu befinner oss i behövs fler åtgärder, allt från sänkt skatt på företagande till bättre matchning på svensk arbetsmarknad, säger Fredrik Östbom, samhällspolitisk chef på Företagarna. 

Det är dessutom anmärkningsvärt att samtliga förslag i regeringens budget är belagda med hög osäkerhet eftersom regeringen ser ut att ha svårt att få igenom sin budget för andra gången i rad.

- Landets företagare måste vänta ända till i juni för att veta vad som gäller. Osäkerhet är i allmänhet inte något som uppskattas av dem som skapar de intäkter som ligger till grund för vår välfärd, och i detta läge tycks den osäkerheten vara större än vanligt, säger Günther Mårder, vd på Företagarna.

I Sverige har små och medelstora företag svarat för 4 av 5 nya jobb sedan 1990. Fler personer arbetar och tar ut sin lön där än i någon annan kategori av företag eller organisationer. På kommunal nivå står småföretagen för den största andelen av skatteintäkterna i hela 189 av Sveriges 290 kommuner. Av statens dryga 1 200 miljarder kronor i årlig budget kommer en betydande del från företagares verksamhet. 

En politik som syftar till högre sysselsättning, tillväxt och utbyggd välfärd måste därför inkludera och uppmuntra till jobb- och värdeskapande i småföretag.  

Tre prioriterade reformområden 

Sverige står inför stora utmaningar. Klimatkrisen blir alltmer akut, brottslighet och otrygghet har tillåtits breda ut sig – vilket påverkar både individer och möjligheterna att driva företag – och utanförskapet har cementerats med omkring 800 000 människor som saknar självförsörjning. 

Under Företagarnas kongress 19-20 maj i företagartäta Norrköping kommer Sveriges största företagarorganisation att presentera en omfattande valplattform med ett hundratal förslag för att få fart på svensk konkurrenskraft. Utgångspunkten är att Sverige behöver ett konkurrenskraftigt företagsklimat. 

- I trettio år har Sveriges företagare stått för hela 4 av 5 jobb. Genom minskad regelbörda, sänkt skattetryck och tillgång till kompetent arbetskraft kan företag växa men då måste politiken växla upp och leverera sänkta arbetsgivaravgifter, sänkt skatt på företag och företagande och minskad regelbörda, säger Fredrik Östbom, samhällspolitisk chef på Företagarna. 

- Vårbudgeten är ännu en missad chans i en lång rad av bommade möjligheter. Hur många budgetar måste vi se passera innan vi får se en budget som på riktigt riktas på mot ett förbättrat företagsklimat i Sverige? avslutar Fredrik Östbom.  

Presskontakter

Jimmy Mannung

Pressekreterare

jimmy.mannung@foretagarna.se

0707887410