Sahlgrenska Universitetssjukhuset har bildat Ätstörningscentrum och nyligen lanserat ett nytt och omfattande digitalt program för stöd, behandling och information om ätstörningar. Måndagen den 23 maj klockan 11.00 är media välkomna för att ta del av verksamhetens nyheter.

Sahlgrenska Universitetssjukhusets Ätstörningscentrum har lanserat ett digitalt program där patienten bland annat använder sig av VR-glasögon. På bilden syns arbetsterapeuterna Caroline Kastberg och Kristina Skolcic samt enhetschef Anne-Line Solberg. Fotograf/Källa: Ines Sebalj, SU

– Att vi blivit Ätstörningscentrum innebär att verksamheten från sjukhusledningens sida har bedömts uppfylla en rad olika kriterier, som att ha samlad, unik och tvärprofessionell specialistkompetens, ett aktivt arbete med forskning och utveckling, och även ta på sig ansvar för kunskapsförmedling, konsultativ verksamhet och samordning, säger enhetschef Anne-Line Solberg.

Ätstörningscentrum lanserade nyligen ÄtIT, ett digitalt program för stöd, behandling och information om ätstörning. I programmet ingår så här långt ett stödprogram, en internetbehandling, en app och ett projekt med VR-glasögon där patienterna får öva på att i en virtuell miljö gå på café och äta tillsammans med andra. Nästa steg i projektet är att bygga upp olika kanaler för information och utbildningar om ätstörningar till vårdgrannar och allmänhet.

– ÄtIT kan få stora effekter regionalt när det gäller både tillgänglighet och jämlikhet i ätstörningsvården och kunskap om ätstörningar generellt, säger Anne-Line Solberg.

Sahlgrenska Universitetssjukhuset har även sökt tillstånd att bedriva nationell högspecialiserad vård för svårbehandlade ätstörningar. NHV-uppdraget skulle ha stor betydelse för ätstörningsvården i hela regionen.

Efter en period med stora utmaningar, bland annat som följd av pandemin, ser nu Ätstörningscentrum fram emot att kunna bidra till en bättre tillvaro för regionens ätstörningspatienter och deras närstående. Verksamheten, som sorterar under barn- och ungdomspsykiatrin, har mellan 500 och 750 patientbesök varje månad. Målgruppen är patienter upp till 25 år med svår ätstörning som huvuddiagnos.

Välkommen på pressträff måndag 23 maj klockan 11.00-12.30 på Ätstörningscentrum barn och unga vuxna, Östra sjukhuset. På plats finns enhetschef Anne-Line Solberg och andra företrädare för verksamheten. Det finns också möjlighet för media att prova VR-glasögonen.

OSA senast fredag 20 maj klockan 12.00 genom att mejla till massmedia.su@vgregion.se eller ringa presstjänsten på 031-342 96 00.


Sveriges största sjukhus

Sahlgrenska Universitetssjukhuset är Sveriges största sjukhus och ett av de större universitetssjukhusen i Europa. På Sahlgrenska Universitetssjukhuset finns kompetensen att utföra de allra mest avancerade behandlingar och ingrepp som dagens medicinska utveckling tillåter. Med Sahlgrenska Universitetssjukhuset har västsvenskarna nära till avancerad sjukvård som även efterfrågas nationellt och internationellt.

Landets bästa kliniska forskning

Sahlgrenska Universitetssjukhuset driver ledande forskning, utveckling och utbildning, mitt i en internationell och attraktiv lifescience-miljö. Sveriges yngre läkare rankar AT-tjänstgöringen på Sahlgrenska Universitetssjukhuset som den bästa bland landets universitetssjukhus. Sahlgrenska Universitetssjukhuset är samtidigt bäst i landet på klinisk forskning, enligt Vetenskapsrådets senaste utvärdering.

Presskontakter

Sahlgrenska Universitetssjukhusets presstjänst

massmedia.su@vgregion.se

031-342 96 00

Anders Goliger

Kommunikationsdirektör

anders.goliger@vgregion.se

031-342 10 00

Anna Öhman

Kommunikationschef

anna.ohman@vgregion.se

031-324 10 00