Varje dag ersätts vackra gamla fönster av högsta kvalitet helt i onödan. Som ett hållbart alternativ till fönsterbyten introducerar nu Sveriges Länsmuseer, Svenska byggnadsvårdsföreningen och Riksantikvarieämbetet den nationonella Fönsterrenoveringens dag. Och i Västra Götaland sker flera arrangemang med fokus på hållbarhet och kunskapsutbyte.

Den 30 maj i år går Sveriges första Fönsterrenoveringens dag av stapeln. Syftet med dagen är att sprida kunskap om de kulturhistoriska, miljömässiga, ekonomiska och estetiska fördelarna med att vårda sina fönster, i stället för att byta. De aktiviteter som arrangeras under dagen ska verka inspirerande och utbildande och förmedla praktisk kunskap i hur man till exempel renoverar och energieffektiviserar sina träfönster.

- Skälen att bevara och vårda sina träfönster är flera, inte minst ur ett hållbarhetsperspektiv. Fönsterrenovering innebär minsta möjliga resursförbrukning, bygger på kretsloppsvänliga material, skapar arbetstillfällen och är dessutom en privatekonomiskt god affär. Välbevarade originalfönster är eftertraktade detaljer på bostadsmarknaden och höjer faktiskt värdet på ditt hus, säger Stephan Fickler, verksamhetsledare på Svenska byggnadsvårdsföreningen.

Ett vanligt argument för fönsterbyte är bättre energieffektivitet, ett annat är det underhållsfria materialet. Men underhållsfria material är per definition svåra att underhålla och behöver till slut bytas ut och slängas på tippen, inte sällan innan själva energieffektiviseringen har lönat sig. Även Energimyndigheten föreslår att man istället för fönsterbyte kan renovera sina fönster och få en bättre energihushållning genom att sätta in LE-glas i innerbågen.

- Det kan verka klimatsmart att byta fönster, men hur resurssnålt är det egentligen att slänga fönster som fortfarande går att underhålla och använda. Vi har bara ett jordklot och måste vara sparsamma med våra resurser, säger Carina Carlsson på Västarvet.

Bevarade originalfönster betyder mycket för upplevelsen av en byggnad. Fönstrens stil ger huset dess historiska identitet och en ovarsam renovering kan innebära att själ och karaktär helt går förlorade. Det kulturhistoriska och estetiska värdet av att renovera sina fönster är också två centrala inriktningar för Fönsterrenoveringens dag.

Arrangemang i Västra Götaland

Runt om i Västra Götaland arrangeras aktiviteter 30 maj med fokus på hållbarhet, kunskapsutbyte.

Visning av fönsterrenovering och föredrag på Dalbogården i Vänersborg

Sven Sillén från Svenska Byggnadsvårdsföreningen visar hur han gör när han renoverar fönster.
Kl. 18.00 föredrag av Lars Bergström, Västarvet: "Värdet av att inte byta sina fönster”. Kaffeservering.

Arrangör: Dalslands Gille, Svenska Byggnadsvårdsföreningen och Västarvet
Tid: Kl. 17.00 - 19.00
Plats: Dalbogården, vid Dalbobrons västra fäste, Vänersborg
Kontakt: Lars Bergström, Västarvet, tfn: 0703-70 65 51, lars.bergstrom@vgregion.se

Workshop och visning av fönsterrenovering

Workshop med fönsterhantverkaren Fred Lagnemar från K-Märkt Byggnadsvård. Medverkar gör också Slöjd & Byggnadsvårds antikvarie Carina Carlsson. Ta med ett eget fönster i behov av renovering eller lär dig tekniken på ett av våra fönster! Lär dig de bästa knepen och testa att kitta, använda kittlampa och urtagning av glas. Vi bjuder på kaffe.

Arrangör: Slöjd & Byggnadsvård/Västarvet och K-Märkt Byggnadsvård
Plats: Slöjd & Byggnadsvård, Otto Salomons väg 4 i Floda vid Nääs slott
Tid: Drop in från kl. 14 med visning av renovering kl 14 och kl 17:30.
Kontakt: tfn 010 441 42 64, carina.m.carlsson@vgregion.se

Råd att bevara: byt inte dina gamla fönster – vårda dem!

Västergötlands museum bjuder in till en dag om fönstervård och alla de fördelar som finns i att bevara och vårda de fönster som huset redan har. Det blir föredrag, praktiska renoveringstips och möten med hantverkare.

  • Föredrag: ”Fönster – historik och antikvariska perspektiv”, Ulf Larsson, Västarvet
  • ”Att bevara gamla fönster ur ett hållbarhetsperspektiv (både för miljön och ekonomin)”, Peter Jarbring, Byggnadsvård Göteborg
  • Workshop om fönstermåleri, Mija Palm,
  • Workshop om fönstersnickeri, Fanny Allbäck.
  • Utställare: Svea byggnadstradition

Arrangör: Västergötlands museum
Tid: kl. 18.30
Plats: Stadsträdgården, Skara
Kontakt, tfn: 0511-26070, info@vgmuseum.se

Öppen fönsterverkstad på Dacapo i Mariestad

Den 30 maj slår vi upp dörrarna till snickeriet i Göteborgs universitets lokaler. Få gratis rådgivning inför stundande fixarveckor på sommarstugan. Praktiska tips såväl som antikvariska råd och ett användbart urval av verktyg och material. Kom och ställ just din fråga! Dessutom kan du pröva på att kitta, skära glas och skrapa färg.

Arrangör: Dacapo Mariestad, Hantverkslaboratoriet
Tid: kl. 15.00 - 18.00
Plats: Snickeriet, Magasinsgatan 8, Göteborgs universitet, Mariestad
Kontakt: tfn 0501-75 58 09, info@dacapomariestad.se

Öppet hus hos Scandinavian WindowCraft

Vi visar fönsterrenoveringsmetoder i vår kurslokal. Missionshuset i Södra Vånga, känt från Änglagårdsfilmerna.

Plats: Vånga Östrabo 101, Blidsberg
Tid: kl. 17.30-20.30
Kontakt, tfn: 0709-36 05 67, info@scandinavianwindowcraft.com

Fönsterrenoveringens 10 budord

Under arbetet med att ta fram temadagen har initiativtagarna också skrivit ihop fönsterrenoveringens 10 budord. Läs dem på www.fönsterrenoveringensdag.se.

Kontakt

Fönsterrenoveringens dag
www.fönsterrenoveringensdag.se
 

Västarvet
Carina Carlsson
Bebyggelseantikvarie
Tfn: 0730 887260
E-post: carina.m.carlsson@vgregion.se

Svenska byggnadsvårdsförningen
Lovisa Lannerstedt
Kommunikatör
08 30 67 85
0723 70 84 56
lovisa.lannerstedt@byggnadsvard.se

Västarvet är en regional resurs i Västra Götaland. Vi gör natur- och kulturarvet levande och tillgängligt. Genom kunskap, utveckling och samverkan bidrar vi till ett hållbart samhälle. Västarvet är en del av Västra Götalandsregionen.


Presskontakter

Ida Northfell

Kommunikationschef

ida.northfell@vgregion.se

   070-842 15 38

Zara Tellander

Presskommunikatör

zara.tellander@vgregion.se

   070-021 18 23