Satsningar på lärarna är viktiga och bra men skolan blir ingen attraktiv arbetsplats om den inte lyckas rekrytera och behålla skickliga skolledare. Det är oroande att regeringen helt verkar sakna ledarperspektiv i sin skolutvecklingspolitik. Så kommenterar Matz Nilsson, ordförande för Sveriges Skolledarförbund, regeringens budgetproposition som presenterades idag.

- Jag är bekymrad över att regeringen inte tar den uppseglande ledarkrisen inom skolan på allvar. Satsningar på lärarna är viktiga och bra men skolan blir ingen attraktiv arbetsplats om den inte lyckas rekrytera och behålla skickliga skolledare. Det är oroande att regeringen helt verkar sakna ledarperspektiv i sin skolutvecklingspolitik.

Så kommenterar Matz Nilsson, ordförande för Sveriges Skolledarförbund, regeringens budgetproposition som presenterades idag.

- Däremot ser jag mycket positivt på satsningarna på den yrkesinriktade vuxenutbildningen. Det kommer att behövas rejäla insatser där för att ge våra nya medborgare en bra start på sin yrkeskarriär och för att täcka behovet av yrkesutbildad arbetskraft.

Sveriges Skolledarförbund ser positivt på regeringens satsningar inom välfärdsområdet och menar att det är viktigt att lokalpolitiker förmår att tänka långsiktigt och säkra kvaliteten i förskola och skola. Det blir nu upp till huvudmännen att se till att regeringens satsningar används för att täcka behoven inom förskola och skola. 

Mer info: kontakta Matz Nilsson, 0703-32 53 99.

Presskontakter

Kerstin Weyler

Chefredaktör

kerstin.weyler@skolledarna.se

08-56706200

08-56706201

   0709-676201

Matz Nilsson

Förbundsordförande

matz.nilsson@skolledarna.se

08-56706200

08-56706203

   070-332 53 99

Lena Linnerborg

Utbildningspolitisk chef

lena.linnerborg@skolledarna.se

08-56706200

08-56706209

   0706-176209

Eva Ahlberg

Förbundssekreterare

eva.ahlberg@skolledarna.se

08-56706200

08-56706208

   0709-676208

Monika Elowson

Chefsförhandlare/rådgivare

monika.elowson@skolledarna.se

08-56706200

08-56706206

   0709-676206

Maria Andrén Bergström

Förbundsdirektör

maria.bergstrom@skolledarna.se

08-56706200

08-56706207

   0706-746207