Alla projekt med nya stora vägar bör helt strykas om vi ska ha någon chans att klara klimatmålen. Ett exempel är Södertörnsleden i Stockholm. Det skriver Jordens Vänner i sitt remissvar på förslaget till nationell plan för transportinfrastrukturen 2022 – 2033.

- Det är nödvändigt att vi får ett transporteffektivt samhälle med en minskning av bilismen, lastbilstrafiken och flyget för att klara klimatproblemen, det räcker inte med tekniska åtgärder som elbilar och biobränslen, säger Mattias Nilsson i Jordens Vänners trafikutskott.

Den svenska grenen av Jordens Vänner (Friends of the Earth) är kritisk till att förslaget till nationell transportplan utgår från en fortsatt ökning av vägtrafiken. Man avvisar också förslagen att förstärka vägar för längre och tyngre transporter. Dessa pengar bör i stället användas för att få över lastbilstransporter till järnväg.

Jordens Vänner vill se mer resurser till satsningar som kan få fler att resa kollektivt, ha möten på distans och cykla till skola och arbete i städerna. Åtgärder som skulle göra allvar av den gällande så kallade fyrstegsprincipen.

- Kommunerna borde enklare kunna få pengar till åtgärder för steg 1 och 2, för att klara resbehoven utan vägbyggen. Staten bör även kunna delfinansiera byggande av spårvägar i städerna, säger Mattias Nilsson.

Andra förslag i Jordens vänners remissvar:

  • Planera arbetsplatserna för minskat bilresande
  • Rusta järnvägsnätet och bygg nya järnvägar - med stopp i många städer och på centrala platser
  • Minska transportbehoven genom närproduktion och närservice
  • Järnvägsunderhållet och tågtrafiken behöver återförstatligas

Hela yttrandet finns att läsa här.

 

Jordens Vänner genom

Nastaran Zargari, ordförande

Frågor riktas till Mattias Nilsson i Jordens Vänners trafikutskott: 0738 03 78 88