Riksbankens Jubileumsfonds kommunikationsprojekt ger forskare medel för att sprida forskning och stärka samverkan med det omgivande samhället. Satsningen är en försöksverksamhet – detta är den sista utlysningen.

Målet med satsningen har varit att effektivare än hittills möta forskarnas egen initiativförmåga och intresse för samverkan och forskningskommunikation. Nu utlyses den tredje omgången. Totalt utlyses 4 miljoner kronor och RJ ser fram emot lika spännande ansökningar som tidigare.

Läs mer på www.rj.se

Presskontakter

Hanna Köllerström

Kommunikationsansvarig

hanna.kollerstrom@rj.se

08 506 26 435