Under Världsepilepsidagen den 14 februari kommer Stiftelsen Epilepsifonden offentliggöra två forskningsprojekt som får medel från fonden. Det ena går till Ronny Wickström, överläkare och docent inom barnneurologi vid Astrid Lindgrens Barnsjukhus, Karolinska Universitetssjukhuset och hans forskningsprojekt. Hans forskning får 285 102 kr och handlar om att undersöka om fler verktyg, bland annat en prognostisk graderingsskala, kan öka möjligheten att hitta personer som bör erbjudas epilepsikirurgisk utredning.

Vid svåra former av epilepsi, som inte kan kontrolleras med mediciner, är det viktigt att utreda om epilepsikirurgi kan vara ett alternativ. Då bör en utredning för att avgöra om en person är lämplig för ett kirurgiskt ingrepp genomföras.

I forskningsprojektet ska de använda svenska register för att hitta faktorer som underlättar för att identifiera dem som bör utredas epilepsikirurgiskt. De ska studera hur det går för dem som enligt de nationella riktlinjerna borde ha utretts för epilepsikirurgi, men där det av någon orsak inte gjorts. Forskningsprojektet ska studera om en prognostisk graderingsskala skulle kunna öka träffsäkerheten i att förutsäga om epilepsikirurgi är ett bra alternativ för en given patient. Detta har tidigare inte studerats alls på barn, men projektet ska sedan försöka förbättra skalan för alla åldrar, med förhoppningen att den ska bli ett användbart verktyg i vården.

-Vi är mycket glada över forskningsanslaget från Epilepsifonden. Det har lett till att en doktorand kan påbörja detta arbete, som vi tror kan bli mycket viktigt och som kommer kunna öka möjligheten att hitta dem som bör erbjudas en epilepsikirurgisk utredning, säger Ronny Wickström.

I Socialstyrelsens nationella riktlinjer för behandling av epilepsi (2019) framgår att alla barn och vuxna med läkemedelsresistent epilepsi ska utredas epilepsikirurgiskt. Så är inte är fallet och att sannolikheten för att få en sådan utredning varierar mellan regionerna i landet liksom mellan olika länder. Om faktorer såsom exempelvis ålder, kön eller socioekonomiska förhållanden inverkar är inte känt.

Utdelningen och en föreläsning från forskningsprojekten, sker digitalt på ett Zoom-webbinarie kl. 11.00 - ca 14.30 bl.a om:

  • 11.00 Nyheter på epilepsifronten – nya läkemedel, kirurgisk behandling, skräddarsydd medicin, epilepsivård på distans.
  • 12.00 Epilepsifonden presenterar de forskningsprojekt som fått utdelning från fonden 2021

Länk till webbinarium: https://www.epilepsi.se/varldsepilepsidagen/webbinarium-2022/

Kontakt:
Sofia Segergren, förbundssekreterare, mobil: 0730-58 58 87

Ronny Wickström, MD PhD, överläkare och docent inom barnneurologi, Karolinska Universitetssjukhuset, mobil: 08-517 706 27

Stiftelsen Epilepsifonden
Fondens ändamål är att främja och stödja vetenskaplig forskning rörande epilepsi, med företräde för klinisk forskning. Projekten kan ha medicinsk, social eller psykologisk inriktning och ska bedrivas i Sverige. https://www.epilepsi.se/om-oss/epilepsifonden/

 

Om epilepsi 
Det finns minst 81 000 personer i Sverige som har epilepsi och som ibland under oprovocerade eller kända utlösande förhållanden får epileptiska anfall. Epilepsi kan uppstå när som helst i livet hos vem som helst. Det kan vara en disposition som är medfödd eller till följd av en skada. Anfallen kan förekomma olika alltifrån ett eller ett par anfall under hela livet till flera anfall varje dag. Epileptiska anfall orsakas av övergående störningar i hjärnans nervceller. Epileptiska anfall börjar alltid mycket plötsligt. De varar från sekunder till minuter och slutar av sig själva. Oftast är medvetandet mer eller mindre påverkat under anfallet.

Läs vidare: https://epilepsi.se/om-epilepsi/

 

Om Svenska Epilepsiförbundet
Svenska Epilepsiförbundet är en ideell medlems- och intresseorganisation för personer med epilepsi, deras anhöriga och övriga som vill stötta personer med epilepsi. Förbundet och dess 27 lokalföreningar ger information, råd och stöd till sina medlemmar samt arbetar för en bättre vård för personer med epilepsi.

Om Världsepilepsidagen
Världsepilepsidagen, International Epilepsy Day har firats sedan 2015 den andra måndagen i februari för att uppmärksamma epilepsi, samla in pengar till forskning om epilepsi och möjliggöra att personer som lever med epilepsi får en bra livskvalitet. I världen finns det cirka 50 miljoner personer som har epilepsi.

Presskontakter

Sofia Segergren

sofia.segergren@epilepsi.se

0730-58 58 87