Konkurrensen var stenhård när Myndigheten för Yrkeshögskolan skulle bedöma ansökningarna för utbildningar som får starta till hösten 2015. Därför var det extra roligt när beskedet kom häromdagen: Fastighetsbranschen får starta hela elva utbildningar på åtta orter i landet hösten 2015. Därmed fördubblas antalet utbildningsplatser mot fastighetsbranschens yrken på yrkeshögskolenivå.

I den pågående och kommande kompetensväxlingen inom fastighetsbranschen är kompetens på yrkeshögskolenivå hett eftertraktad. Det visade inte minst Fastighetsbranschens Utbildningsnämnds (FU) kompetensundersökning KUB2014. Därför är det mycket glädjande att hela elva utbildningar på åtta orter runt om i landet har beviljats start från hösten 2015. Det handlar om utbildningar mot bland andra yrkesrollerna fastighetstekniker, fastighetsingenjör och fastighetsförvaltare. I och med det här ökar antalet utbildningsplatser inom yrkeshögskolan mot branschens yrken med ytterligare drygt 600 platser – nästan en fördubbling jämfört med i dag.

Myndigheten för Yrkeshögskolan (MYH) rapporterade under hösten att man fått in rekordmånga ansökningar av hög kvalitet och flaggade för att konkurrensen mellan både branscher och utbildningsanordnare skulle bli mycket hård för att få starta sökta utbildningar. På Fastighetsbranschens Utbildningsnämnd (FU) tycker man därför att det är extra roligt att så många av branschens utbildningar blivit beviljade. Madeleine Rietschel, verksamhetschef på FU, tror att en bidragande orsak är FU:s insatser under de senaste åren­ – ett idogt arbete som man nu ser effekten av.

– Genom branschens nationella uppvaktning av beslutsfattare och myndigheter, de regionala arbetsgruppernas (FUR) arbete och höstens YH-konferens har vi ökat kunskapen om branschens kompetensbehov. Vi är väldigt glada över denna utveckling. Samtidigt ser vi att det återstår mycket arbete för att säkra de kompetensbehov som fastighetsbranschen fortsatt kommer att stå inför, säger Madeleine Rietschel.

Även för branschföretagen är beskedet om fler möjliga yrkeshögskoleutbildningar inom fastighetsyrkena självklart mycket goda nyheter.

­­­

– Jag är verkligen glad över beskedet om att vi blivit beviljade så många som elva utbildningar. Det kommer att stärka kompetensförsörjningen inom branschen på ett fantastiskt sätt, säger Cecilia Söderström, HR-chef på fastighetsbolaget Vasakronan.

Fastighetsbranschens Utbildningsnämnden anser att det är av största vikt att branschföretagen nu fortsätter att engagera sig i de utbildningar som startar genom att erbjuda kvalitativa praktikplatser (LIA) och aktivt deltagande i ledningsgruppsarbetet.

På följande orter startar fastighetsutbildningar inom Yrkeshögskolan till hösten:

Falun, Drift- och Fastighetstekniker 2 på YA Yrkeshögskola AB, 300 YH-poäng

Värnamo, Fastighetsingenjör på Tekniska Högskolan i Jönköping AB, 400 YH-poäng

Malmö, Facility Manager på Plushögskolan AB - Affärshögskolan, 400 YH-poäng

Stockholm, Fastighetsförvaltare 2 på John Ericsson Institutet, 500 YH-poäng

Stockholm, Fastighetsingenjör 2 på John Ericsson Institutet, 500 YH-poäng

Stockholm, Fastighetstekniker 2 på John Ericsson Institutet, 400 YH-poäng

Uppsala, Drift- och fastighetstekniker 2 på YA Yrkeshögskola AB, 300 YH-poäng

Göteborg, Drift- och Fastighetstekniker 2 på YA Yrkeshögskola AB - Fastighetsakademin, 300 YH-poäng

Örebro, Fastighetsförvaltare på Hermods AB Stockholm (Örebro), 400 YH-poäng

Örebro, Fastighetstekniker på Hermods AB Stockholm (Örebro), 350 YH-poäng

Linköping, Fastighetstekniker 2 på TUC Sweden AB - Yrkeshögskola, 400 YH-poäng

Kontaktperson: Magnus Nordin, Utvecklingsledare på FU, mobil 072-55 24 700.
Mer information om yrkesroller inom fastighetsbranschen finner du på www.fastun.se och om yrkeshögskoleutbildningar på www.yrkeshogskolan.se och www.myh.se