Under inledningen av oktober har årets Nobelpristagare traditionsenligt tillkännagivits i snabb följd. Med anledning av detta har NewsMachine undersökt vilket genomslag pristagarna har fått i media.

Fotograf/Källa: NewsMachine AB

Graferna visar ett ganska förväntat mönster med tydliga toppar i publiciteten dagen för offentliggörandet av pristagarna. Själva nyheten följs sedan av uppföljande rapportering i varierande omfattning. Förväntat är också att vinnaren av litteraturpriset är den som uppmärksammas överlägset mest i media och att fredspriset intar en stabil andraplats. Däremot är det anmärkningsvärt att pristagarna i kemi får märkbart mindre publicitet än övriga ”vetenskapspriser”, berättar Henrik Zettergren, analyschef på NewsMachine.

– Det finns en rad förklaringar till litteraturprisets särställning, men det första är det stora allmänintresset, då bokläsare så att säga utgör en bred målgrupp. Dessutom är Nobelpriset i litteratur årets största kulturhändelse som landets kulturredaktioner och deras skribenter står väl förberedda inför. Vetenskapsredaktionerna, i den mån sådana finns, har det inte lika förspänt när det gäller resurser. De har också att rapportera om samtliga pristagarna inom olika discipliner. Kulturredaktionerna kan fokusera på en person och dennes litterära gärning, vilket är mer tacksamt rent mediedramaturgiskt. Fredspriset har också stort allmänintresse och har ofta hög aktualitet – det har i regel en politisk laddning och förhåller sig till aktuella problemställningar i omvärlden. Det innebär att det finns anledning att rapportera om priset utifrån olika vinklar. Det gäller inte minst årets pristagare som sätter yttrandefrihet och situationen i Ryssland i fokus. Varför just kemipriset hamnar på efterkälken är svårt säga, men det kan vara så att det är väl tekniskt och svårt att berätta om på ett sätt som människor kan relatera till.

Sett till vilka medier som rapporterar mest om nobelpriset, sticker Upsala Nya Tidning ut.

Läs mer här

Presskontakter

Peter Braroe

VD

peter.braroe@newsmachine.com

08-46 50 53 00

08-46 50 53 07

   0708-750 991

Henrik Zettergren

Analyschef

henrik.zettergren@newsmachine.com

   0705-989 449

Joachim Almquist

Senior Sales Manager

joachim.almquist@newsmachine.com

Gunnar Wiman

Omvärldsanalytiker-Marknadskommunikatör

gunnar.wiman@newsmachine.com

08-46505303