Medlingsinstitutet har i dag, efter begäran av medlarna, beslutat att Svenska Byggnadsarbetareförbundet och Sveriges Byggindustrier under 14 dagar ska skjuta upp de varslade stridsåtgärderna.

– Om medlarna begär det har Medlingsinstitutet möjlighet att besluta att part ska skjuta upp sina stridsåtgärder i två veckor, säger Medlingsinstitutets generaldirektör Claes Stråth.

– Det är en möjlighet som används sällan, men medlarna har bedömt att de behöver mer tid för att kunna nå en lösning.

Svenska Byggnadsarbetareförbundets tre varsel mot Sveriges Byggindustrier skulle träda i kraft tisdagen den 19 mars och onsdagen den 20 mars. Sveriges Byggindustriers så kallade spegellockout skulle träda i kraft den 25 mars.

Enligt 49 § MBL får Medlingsinstitutet på medlares begäran besluta att en part ska skjuta upp varslade stridsåtgärder om det ”främjar en god lösning av tvisten”. Paragrafen infördes i MBL år 2000.

Detta är fjärde gången sedan lagen infördes som Medlingsinstitutet fattar beslut om att skjuta på en stridsåtgärd.

Första gången var den 26 maj 2004 och gällde en konflikt varslad av SEKO, facket för service och kommunikation, för sjöfarten.

Andra gången var den 6 december 2005 och gällde en konflikt varslad av Svenska Elektrikerförbundet inom kraftverksavtalets område.

Tredje gången var den 8 juni 2010 då Svensk Pilotförening varslat om strejk.

Presskontakt

Bosse Andersson, tel 08-545 292 43

Presskontakter

Karin Fjell Hager

Kommunikationsansvarig

karin.fjell.hager@mi.se

08-545 292 43

   073-531 40 50