AP-fonderna bör vidta åtgärder för att det förvaltade pensionskapitalet ska bidra till Sveriges mål om en hållbar utveckling och regeringen bör se till att det ställs lagkrav på alla AP-fonderna, visar Riksrevisionens granskning som presenterades den 3 juni.

Med anledning av Riksrevisionens granskning vill vi lyfta fram några problematiska områden för AP-fondernas investeringar, som genom åren mötts av kritik och diskussion. Vi är tolv civilsamhällesorganisationer (ForumCIV, Emmaus Stockholm, Greenpeace, Afrikagrupperna, Kristna Fredsrörelsen, Amazon Watch Sverige, FIAN, Jordens Vänner, Latinamerikagrupperna, Klimataktion, Ordfront och Fossil Free) som i många år bevakat AP-fondernas investeringar och regeringens uppföljning av fonderna. De flesta av oss är medlemmar i nätverket Schyssta pensioner.

Riksrevisionens granskning

Vi välkomnar Riksrevisionens granskning, som tar upp flera viktiga frågor angående AP-fondernas investeringar. AP-fonderna förvaltar det allmänna pensionskapitalet och är därigenom verksamma som investerare och ägare. Vid utgången av 2020 förvaltade de tillsammans runt 2 400 miljarder kronor, vilket är ett betydande belopp. Detta medför ett stort ansvar.

 

Vi har följande uppmaningar till AP-fonderna och regeringen:

AP-fonderna:

• Alla AP-fonder måste sälja sina innehav i bolag som utvinner och producerar fossila bränslen och leva upp till Parisavtalet.

• AP-fonderna bör sälja sina innehav i bolag som bidrar till skogsskövling i Amazonas.

• I de fall det förekommer kränkningar av mänskliga rättigheter kopplat till företags verksamhet bör AP-fonderna fasa ut dessa bolag.

• AP-fonderna bör öka transparensen kring bolagsdialogerna, incidenter som föranleder dialog och resultaten med dialogerna.

 

Regeringen:

• Regeringen måste se till att det ställs lagkrav på alla AP-fonderna. Initiativet till ett regelverk för Sjunde AP-fonden bör skyndas på och liknande regler för Sjätte AP-fonden behöver initieras.

• I enlighet med Riksrevisionens rekommendation bör regeringens rapportering till riksdagen om pensionsförvaltningens hållbarhet utvecklas och förstärkas.

• Regeringen måste följa upp och se till att AP-fonderna lever upp till Parisavtalet.

 

Läs uppmaningen i sin helhet i det bifogade dokumentet. 

 

Läs och se mer: 

Gemensam debattartikel i OmVärlden

OmVärlden podd om AP-fonderna

 

För frågor och presskontakt: Charlotte Lundqvist, projektsamordnare på enheten Kampanj och påverkan, Jordens Vänner: 031-12 18 08 eller charlotte.lundqvist@jordensvanner.se