Norra hälso- och sjukvårdsnämnden (HSNN) har idag avbrutit upphandlingen av den öppna specialiserade vården vid närsjukhusen i Lysekil, Strömstad och Bäckefors. Ärendet går nu tillbaka till nämnden som på sitt sammanträde på torsdag kommer att besluta om man ska gå vidare att driva verksamheten i egen regi.

−Det är beklagligt att vi inte fått in några anbud, säger ordföranden i HSNN Linda Jansson (M). Nu går vi vidare för att se om vi ska driva verksamheten i egen regi och vi för en dialog med NU-sjukvården för att se om vi tillsammans kan säkerställa kontinuiteten under en övergångsperiod.

Upphandlingen av öppen specialiserad vård vid närsjukhusen i Lysekil, Strömstad och Bäckefors har än en gång avbrutits då inga anbud inkommit. Omfattande försök har gjorts och koncerninköp har uttömt alla möjligheter men tyvärr inte lyckats.

För norra hälso- och sjukvårdsnämnden är det väldigt viktigt att kunna säkerställa att öppen specialiserad vård kan erbjudas på de tre orterna. Därför för nämnden en dialog med NU-sjukvården för att se om de kan ta över uppdraget initialt.

Översyn av vårdutbudet

HSNN kommer, inom ramen för den översyn som görs av vårdutbudet i Fyrbodal, att se över den långsiktiga lösningen för hur den nära specialiserade vården ska erbjudas i Fyrbodal.

På kort sikt förs dialog med NU-sjukvården om att säkra tillgången till den vård som bedrivs vid närsjukhusen samt säkerställa att den viktiga kompetens som finns vid närsjukhusen idag kan bibehållas. På längre sikt är målet att den öppna specialiserade vården i Fyrbodal ska komma ännu närmre invånarna. Denna utveckling behöver ske samlat och inkluderar närsjukhusens roll, vårdcentralernas vårdutbud och ökat nyttjande av digitaliseringens möjligheter.

 

Kontaktpersoner:
Linda Jansson (M), ordförande norra hälso- och sjukvårdsnämnden, Tel: 070 - 216 13 79
Ulrika Söderlund, ansvarig tjänsteperson för norra hälso- och sjukvårdsnämnden, Tel: 072 - 542 42 39

Kommunikatör: Thomas Schulz Rohm, Koncernkontoret, 070 - 020 79 72

Norra hälso- och sjukvårdsnämnden är en av fem hälso- och sjukvårdsnämnder i Västra Götalandsregionen.

Nämnden företräder dig som bor i Bengtsfors, Dals-Ed,  Färgelanda, Lysekil, Mellerud, Munkedal, Orust, Sotenäs, Strömstad, Tanum, Trollhättan, Uddevalla, Vänersborg och Åmål.

Nämnden ansvarar för att göra behovsanalyser och prioriteringar. Kunskapen om vilka behov befolkningen har styr nämndens beställningar och avtal om primärvård, tandvård, sjukhusvård, folkhälsoinsatser och insatser för personer med funktionsnedsättning​.

Presskontakter

Västra Götalandsregionens presstjänst

https://www.vgregion.se/aktuellt/press/

presstjansten@vgregion.se

010-441 41 99

Anna Liljenberg

Presschef

presstjansten@vgregion.se

Björn Johansson

Pressekreterare/kommunikatör

presstjansten@vgregion.se

Ingrid Lord

Pressekreterare/kommunikatör

presstjansten@vgregion.se

Anders Sandahl

Pressekreterare/kommunikatör

presstjansten@vgregion.se