Lena Jarheim, specialist i psykiatri vid Försäkringsmottagningen Sophiahemmet, svarar på frågor om psykisk ohälsa:

Vad är de vanligaste åkommorna eller symptom du ser i mötet med dina patienter just nu?
Patienterna söker hjälp på grund av depression, psykiskt lidande och svårigheter att klara av sina arbets- och privatliv. Det kan visa sig som sömnproblem, ångest, ledsenhet och svårigheter känna glädje. Vissa får utmattningsreaktioner och problem med minne, koncentration, planeringsförmåga och ork. En del av de patienter jag möter har bakomliggande sårbarhet såsom psykiatriska sjukdomar eller neuropsykiatrisk problematik.

Vad beror problemen på?
Patienterna är ofta högpresterande, ambitiösa, efterfrågade och vana att vara produktiva och klara av det mesta. De har höga krav och förväntningar från omgivningen och sig själva. Ansvaret har ofta blivit för stort och man har svårt för att säga nej. Vissa har drabbats av olika motgångar som till exempel förlust av en nära anhörig, skilsmässa, sjukdom eller svårlösta problem på arbetet.

Ser du någon skillnad i patienternas funderingar och frågeställningar i och med coronapandemin?
Jag har sett att corona påverkar människor negativt på olika sätt. Det kan handla om ökad otrygghet, ekonomisk oro, isolering och ensamhet. Det här kan leda till psykiska reaktioner som till exempel sömnstörningar, ångest och depression.

Kan ensamhet vara en förklaring?
Social tillbakadragenhet är en vanlig reaktion på psykisk ohälsa, samtidigt som isolering i sig kan framkalla obehag och stress. Det kan vara svårt för patienter att dela sin oro och visa sig svaga eller belasta andra med sina problem. Ensamhet kan vara en ytterligare orsak till att de fastnar i oro och svårlösliga problem.

Vilken typ av personer är det som lider av psykisk ohälsa?
Till mig kommer patienter i alla åldrar. Vid tillräckligt mycket stress eller svåra krissituationer kan vem som helst drabbas av psykisk ohälsa.

Hur ska man leva för att undvika psykisk ohälsa?
Det är viktigt att försöka ha balans i sitt liv mellan arbete, familjeliv, vänner och egna intressen. Vi måste avsätta tid för att sköta om vår hälsa vad gäller vila, sömn, fysisk träning, utveckling, fritidsintressen och relationer. I takt med stigande ålder blir vi allt skörare och mer sårbara och även läkningsprocesser tar mer tid. Då är det ännu viktigare att avsätta mer tid för återhämtning och vara försiktig med till exempel alkohol.

När ska man söka hjälp?
Det är viktigt att söka hjälp tidigt för att komma till rätta med problemen före de blir för stora och svåra att lösa. Psykisk ohälsa orsakar olika kroppsliga och sociala skador och ju längre man väntar desto svårare blir problemen och läkningstiden längre. Mitt råd är att söka hjälp när psykiatriska reaktioner inte går över av att vila och när den egna känslan är att man behöver hjälp utifrån.

Vad kan personer med psykisk ohälsa få för hjälp?
Patienterna behöver ofta behandling med samtal, stresshantering, rådgivning och medicinering. En del behöver vila och distans från det som smärtar. De kan också behöva hjälp med psykiatrisk bedömning eftersom det kan finnas bakomliggande psykiatrisk sjukdom.

 


Sophiahemmet Sjukhus bedriver högkvalitativ specialistvård genom ett 40-tal specialistcenter som utgörs av självständiga vårdgivare. På sjukhuset finns specialistläkarmottagningar, medicinsk service samt operations- och vårdavdelningar. Våra mer än 350 specialistläkare och tusentalet engagerade medarbetare strävar efter att ge ca 600 000 patienter årligen bästa möjliga vård.


 

Relaterade videor

Presskontakter

Marina Dyfverman

Kommunikationschef

marina.dyfverman@sophiahemmet.se

08-406 20 17

Pia Hultkrantz

Kommunikationsansvarig

pia.hultkrantz@sophiahemmet.se

08-406 20 16