Nu är det åter dags för Timrå kommuns enkät om livskvalitet, service och klimatsmart liv. Syftet är att samla in information om hur medborgare och andra intressenter upplever livskvalitet, service och möjligheten till ett klimatsmart liv i kommunen.

Viktigt att poängtera är att var och en som svarar på enkäten utgår från sina förutsättningar och kunskaper. Till exempel kan min syn på livskvalitet vara helt annorlunda om jag jämför med min granne, säger Yvonne Westerlund, ekonomichef, Timrå kommun.

Vision 2025

Enkätresultatet ska bland annat ge en fingervisning om hur kommunens visionsarbete har utvecklas. Vision 2025 – Timrå en stark kommun i en växande region!, är antagen av Kommunfullmäktige som kommunen har arbetat med sedan januari 2016.

Frågorna rör inte enbart Timrå kommuns verksamheter utan det gäller även Timrå i stort. Service kan till exempel vara den hjälp man får i matvarubutiken, säger Yvonne Westerlund.

Tredje gången

Det här är tredje gång som kommunen genomför enkäten. Den första gången var våren 2016, följt av hösten 2016. Samtliga undersökningsfaktorer fick mycket bra betyg.

Nu väljer vi att göra den en gång per år och det sker i slutet av augusti. Resultatet analyseras och hanteras av kommunstyrelsen. Sammanfattningen av svaren utgör en viktig del i det fortsatta utvecklingsarbetet för Timrå, avslutar Yvonne.

Enkäten tar cirka 3 minuter att svara på och man är helt anonym. Frågorna redovisas i tabellform och fram till den 29 augusti kan man delta.

Till enkäten https://www.netigate.se/a/s.aspx?s=458609X97029084X18730

Mer information: Yvonne Westerlund, ekonomichef, telefonnummer. 060-16 31 00


Timrå ligger vid kusten mitt i Sverige, mellan två städer med ett perfekt samspel av hav, skog, berg och vildmark. Här finns landsbygd, industrier och ett växande näringsliv. Här finns plats för upplevelser, äventyr eller bara lugn och ro med ett bekvämt avstånd till shopping och nöjen.


Besök gärna på hemsida, http://www.timra.se

För mer information, besök gärna vårt pressrum, http://www.pressmachine.se/pressroom/view/timra-kommun