Två fall av mässling hos ovaccinerade barn har nu konstaterats i Göteborg. Det första fallet konstaterades för några veckor sedan och fallen kan ha ett samband. – Smittspårning och förebyggande arbete har pågått sedan första fallet konstaterades. Det är viktigt att tänka på att de flesta invånare är vaccinerade och att mässling är mycket ovanlig i Sverige idag, säger smittskyddsläkare Thomas Wahlberg.

– När mässling upptäcks hos en person görs smittspårning, vilket innebär att man kartlägger de kontakter som den sjuka personen har haft. De som blivit exponerade för smitta kan erbjudas förebyggande behandling med vaccination eller immunglobulin om det behövs, säger smittskyddsläkare Thomas Wahlberg, smittskydd Västra Götaland.

De personer som kontaktas får rådet att de ska vara uppmärksamma på tecken på mässling, till exempel hög feber och utslag. Den som är orolig för att ha blivit smittad kan alltid ringa 1177 för att få hjälp med att bedöma symtom eller för att få råd om var man kan söka vård.

–  Eftersom mässling är en mycket smittsam sjukdom, ska man alltid först kontakta sjukvården via telefon, i stället för att åka direkt till en mottagning. Det innebär att smittspridning kan undvikas, säger Thomas Wahlberg.

Akutmottagningar, jourcentraler och vårdcentraler i Göteborgsområdet har fått informationsbrev om händelsen med uppmaningen om extra vaksamhet.

Vaccination ger ett mycket bra skydd mot mässling. De flesta som är födda efter 1980 är vaccinerade i det allmänna vaccinationsprogrammet för barn. De som är födda före 1960 har nästan alltid haft sjukdomen som barn.

Aktuell information om mässling finns också på Smittskydd Västra Götalands hemsida.

 

Fakta om mässling

  • De som har haft mässling har ett livslångt skydd.
  • De som är vaccinerade med två doser har ett mycket gott skydd mot mässling.
  • Barn vaccineras mot mässling genom barnvaccinationsprogrammet.
  • Vuxna som behöver komplettera sitt skydd vänder sig till sin vårdcentral eller vaccinationsmottagning.
  • Den som är osäker på sitt skydd mot mässling kan rådgöra med sin vårdcentral.
  • 1177 kan svara på frågor om symtom på mässling på telefonnummer 1177
  • Läs mer om mässling på 1177:s webbplats

Presskontakter

Västra Götalandsregionens presstjänst

https://www.vgregion.se/aktuellt/press/

presstjansten@vgregion.se

010-441 41 99