Södertörns högskola och TV4 fördjupar sitt mångåriga samarbete när Anna Lindmarker blir adjungerad professor i medie- och kommunikationsvetenskap.

Under hösten 2011 och våren 2012 förstärks ämnet medie- och kommunikationsvetenskap vid Södertörns högskola med en adjungerad professor, TV4Nyheternas Anna Lindmarker, som har lång erfarenhet som journalist både inom tidnings-, radio- och tv-världen.

Södertörns högskola och TV4 har under de senaste åren successivt arbetat upp ett för båda parter viktigt samarbete. Anna Lindmarker är den andra gästprofessorn från TV4, och tar över stolen efter Janne Andersson, journalist med lång och bred erfarenhet och TV4-Gruppens tidigare tittarombudsman.

– Det är väldigt bra att samarbetet med TV4 fortsätter, och extra roligt att det sker genom en så erfaren och kunnig person som Anna Lindmarker. Det innebär att vi även fortsatt kan erbjuda våra studenter breda inblickar i den dagliga verksamheten inom mediebranschen. Det är oerhört värdefullt för dem att få dessa kontakter tidigt i sin utbildning, och också mycket berikande för oss som undervisar och forskar om medier och kommunikation, säger Göran Bolin, professor i medie- och kommunikationsvetenskap vid Södertörns högskola.

I professuren ingår att hålla föreläsningar för studenter och forskare med utgångspunkt i egna erfarenheter, att samordna och hålla i paneldebatter samt att arrangera studiebesök för Södertörns högskolas studenter på TV4. Dessutom att finnas till hands i diskussioner både med studenter och med forskare. För forskningen är kontakterna med branschen ovärderlig, inte minst för att nära kunna följa den utveckling som sker.

– När jag började med journalistik fanns det bara två tv-kanaler, inga mobiltelefoner och inget internet. Tekniken har utvecklats enormt sedan dess och med den journalistiken. Jag ser väldigt mycket fram emot att få vägleda och inspirera Södertörns högskolas studenter som ska vara med och utforma framtidens journalistik, säger Anna Lindmarker.

– Samarbetet och kunskapsutbytet mellan TV4 och Södertörns högskola är mycket givande för båda parterna, och för samhällsjournalistiken. I mötet med högskolans studenter kan vi både bidra med vår kunskap genom föreläsningar och deltagande i undervisning, samtidigt som vi får möjlighet att träffa framtidens journalister och erbjuda studenterna praktikplatser, säger TV4:s programdirektör aktualitet Göran Ellung.

Anna Lindmarker började sin journalistkarriär när hon under gymnasietiden började skriva för lokalpressen. Hon studerade journalistik på Poppius journalistskola och arbetade därefter som journalist på Radio Blekinge, Radio Dalarna och Radio Uppland för att sedan gå vidare till Sveriges Radios Ekoredaktion. Från slutet av 1980-talet arbetade hon på Sveriges Televisions Aktuellt-redaktion. 1997 rekryterades hon till TV4, där hon har varit programledare för TV4Nyheterna sedan dess.

Presskontakt
Göran Bolin, professor i medie- och kommunikationsvetenskap vid Södertörns högskola, goran.bolin@sh.se eller 0708 300 254

Magnus Törnblom, ansvarig företagsinformation TV4-Gruppen, magnus.tornblom@tv4.se, 08-459 40 34 eller 070-266 27 12

Eleonor Björkman, presskontakt Södertörns högskola, eleonor.bjorkman@sh.se, 08-608 50 62 eller 070-286 13 32

Presskontakter

Jenny Tirén Berg

Kommunikatör

jenny.tiren.berg@sh.se

   072-236 05 43

Sophia Nilsson

Forskningskommunikatör

sophia.nilsson@sh.se

08-6084000

0722-101453

Emma Williams

Forskningskommunikatör

emma.williams@sh.se

0722088876